Nyhetssak

Minister åpnet resirkuleringssenter

- Her ved Nofimas forskningsanlegg står forskning og bærekraft for framtida i sentrum, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 23. november åpnet hun et fremtidsrettet og avansert forskningsanlegg på resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra.

Om resirkuleringssenteret

  • Gjennom senteret ønsker Nofima å bidra til økt kunnskap om fiskeernæring, fysiologi, helse og velferd hos de viktigste oppdrettsartene i resirkuleringsanlegg.
  • På grunn av miljøstyring forbedrer det Nofimas verktøy på andre områder slik som klassisk ernæring.
  • Er eneste forskningsfasilitet for resirkulering i tilnærmet kommersiell størrelse (1750 m2).
  • Unikt i Europa i sitt slag.
  • Velegnet til uttesting av utstyr, metoder og driftsrutiner i samarbeid med industriaktører.
  • Anlegget kan benytte både ferskvann og sjøvann, og har både resirkuleringsanlegg og gjennomstrømningsanlegg.
  • Anlegget har per i dag totalt fire helt separate resirkuleringsanlegg. Hver av disse inneholder side- og senterutløp i kar, partikkelsamlere på karnivå, ozoninnløsning, mikrosiler, moving bed biofiltre hver med tre kamre, motstrøms CO2 lufter, pumpesump og oksygeninnløsning.

- Dette er en stor og viktig dag for akvakulturforskningen i Norge. Det at Nofima nå tar i bruk et avansert og moderne forskningssenter i resirkulering gir næringen nok et verktøy i sitt arbeid med å utvikle bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for fremtidens oppdrett, sier konsernsjef i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen.

Berg-Hansen la vekt på hvor viktige slike prosjekter er for Norge: - Vi må stadig gjøre forbedringer og innovasjoner. Vi må jobbe smartere, og det er nettopp det Nofima legger til rette for med et slikt forskningsanlegg, sa hun i åpningstalen.

Miljøstyrt oppdrett

Denne dagen hadde han ventet på, Bendik Fyhn Terjesen, seniorforsker og prosjektleder i Nofima:

- Tiden var mer enn moden for å etablere dette senteret. Resirkulering ser ut til å komme for fullt i næringen de nærmeste årene, og vi mener fisken må stå i sentrum og utviklingen må være kunnskapsbasert, sier Fyhn Terjesen.

Han mener resirkulering kan gi bedre bærekraft i ”miljøstyrt oppdrett”, en term han innførte under åpningen for å understreke at vi må ha full kontroll på vannkvalitet og ernæring. Da kan vi virkelig ta ut det fulle potensialet i fisken, på dens egne premisser.

99 % vannsparing

Fordelene med resirkulering er mange. I Nofimas anlegg gjenvinnes 99 % av vannet. Med det oppnås svært god kontroll av vannmiljøet og fornuftig utnyttelse av vannkilder. Det at anlegget er lukket gir fisken bedre vern mot smitte.

Fisk som har gått i resirkuleringsanlegg ser ut til å være mer robust når de blir overført til sjø, og har mer forutsigbar overlevelse og vekst. Det blir viktig å teste denne hypotesen systematisk og finne de direkte årsakene til resultatet.

I dette forskningssenteret brukes dessuten spillvarme fra Sunndal Energi og Hydro Aluminium Sunndal til å varme opp både vannet, bygget og lufta.

Nofima forsker også på hvordan næringsstoffer i vannet kan gjenvinnes og brukes i andre sammenhenger, for eksempel jordforbedring. Nylig publiserte Nofima-forskere en rapport om status på dette viktige feltet.

Næringen ser forskningsbehov

- Dere får nok å gjøre i dette forskningssenteret, sier Klemet Steen fra Lerøy Seafood Group og Ole Kristian Wilmann fra Marine Harvest. De har begge driftsansvar for resirkuleringsanlegg.

- Det er mye vi har erfart at fungerer bedre i resirkuleringsanlegg enn i gjennomstrømmingsanlegg, men vi vet lite om hvorfor, sier Steen. – Det er behov for å få avklart en del grenseverdier. For eksempel vet vi lite om hvor mye fôrrester biofiltre tåler.

Senteret er bygget svært fleksibelt med mulighet for enkel utskifting av teknologi, for å kunne forske på fremtidige utfordringer i resirkuleringsanlegg. Wilmann ønsker velkommen forskning som kan avklare potensialet til de ulike systemene innen resirkulering.

– Vi er også interessert i kostnadseffektive og rasjonelle metoder for regulering av vannparametre i prosessen fra rogn til ferdig smolt, sier Wilmann.

Nofima er godt i gang med forskning i senteret allerede, og næringa har grunn til å forvente matnyttige resultater.

Lokal dugnad

Flere har stått side om side med Nofima for å få bygget resirkuleringssenteret.

- Uten Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke og Sunndal næringsselskap hadde ikke forskningssenteret på Sunndalsøra blitt en realitet, sier Fylling-Jensen. - Få også med en stor takk til Sunndal Energi og Enova for tilførsel av spillvarme, og til alle entreprenører, konsulenter, leverandører og forskningspartnere som har vært involvert.

På forskningssenteret kan vi sammenligne hvordan fisken har det i resirkulert vann kontra gjennomstrømningsanlegg, når det gjelder for eksempel fôrinntak, fysiologi eller fiskevelferd. Dette kunne prosjektleder Bendik Fyhn Terjesen fortelle noen av tilhørerne. F.v. Nofimas styreleder Finn Bergesen jr., ordfører Ståle Refstie i Sunndal kommune, Nofimas konsernsjef Øyvind Fylling-Jensen, og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Reidun Lilleholt, Nofima

På forskningssenteret kan vi sammenligne hvordan fisken har det i resirkulert vann kontra gjennomstrømningsanlegg, når det gjelder for eksempel fôrinntak, fysiologi eller fiskevelferd. Dette kunne prosjektleder Bendik Fyhn Terjesen fortelle noen av tilhørerne. F.v. Nofimas styreleder Finn Bergesen jr., ordfører Ståle Refstie i Sunndal kommune, Nofimas konsernsjef Øyvind Fylling-Jensen, og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpnet forskningssenteret ved å pumpe fisk opp i karene. Nå skal Nofima forske på hvilke miljøforhold som er optimale for fisk i resirkulert vann. Foto: Reidun Lilleholt, Nofima

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpnet forskningssenteret ved å pumpe fisk opp i karene. Nå skal Nofima forske på hvilke miljøforhold som er optimale for fisk i resirkulert vann.

Akkurat nå er det lakseparr som svømmer i karene på Sunndalsøra. Foto: Reidun Lilleholt, Nofima

Akkurat nå er det lakseparr som svømmer i karene på Sunndalsøra.

Åpningen ble fulgt av rundt 50 personer fra forvaltning, eiere, samarbeidspartnere, leverandører, næringsliv og ansatte i Nofima. Foto: Reidun Lilleholt, Nofima

Åpningen ble fulgt av rundt 50 personer fra forvaltning, eiere, samarbeidspartnere, leverandører, næringsliv og ansatte i Nofima.