Grethe Iren Borge

Litt om Grethe Iren Borge

Min utdannelse er fra Østfold Ingeniørhøgskole (analytisk kjemi/mikrobiologi) og Biokjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Jeg har en Cand Scient grad i biokjemi (1992) der jeg jobbet med kolesterolmetabolisme ved Institutt for ernæringsforskning og en Dr. Scient grad i biokjemi innen området lipidmetabolisme/enzymatisk oksidasjon av fettsyrer i planter (Biokjemisk Institutt, Universitetet i Oslo/Matforsk AS, 1998). Siden har jeg jobbet som forsker ved UMB (1998-2002) innen området mattrygghet/patogene bakterier, og som postdoktor ved Matforsk AS (2002-2006) på forskningsprogrammet ”Bioaktive plantestoffer (flavonoider) i frukt og grønnsaker: lagring, prosessering og raske sensorbaserte analytiske målemetoder”. Siden 2006 har jeg vært ansatt som forsker på Matforsk/Nofima Mat.

Forsknings- og oppdragsprosjekter som jeg jobber med er innen feltet bioaktive forbindelser i plantebasert mat, antioksidanter og lipider, og matens helserelaterte kvalitet. Jeg er nå leder for et av de strategiske forskningsprogrammene til Nofima Mat, ”Frukt og grønnsaker - fra råvarer til helseeffekter”, og jeg jobber spesielt med polyfenoler i frukt og grønnsaker, den mest tallrike og utbredte gruppe av bioaktive forbindelser, og glukosinolater i Brassica grønnsaker (kålfamilien). Mye av arbeidet mitt har omfattet etablering og utvikling av analytiske metoder for kvalitativ og kvantitativ måling av metabolitter og antioksidantegenskaper i ferske og prosesserte produkter. De mest sentrale analyseteknikkene er kromatografi med ulike detektorer som jeg har jobbet med siden 1988. En sentral del av forskningen og interesseområdet mitt har vært matens helseeffekter i kroppen, og jeg er involvert i flere prosjekter som studerer effekter av ulik type mat på human helse, f eks bær, frukt og grønnsaker og fiskeolje (omega-3 fettsyrer). Nofima Mat er medlem av et av tre Nordiske Senter for fremragende forskning innen Mat, Ernæring og Helse (2007-2011) ”SYSDIET”, der jeg er kontaktperson.

Publikasjoner fra 2013 (ekstern lenke)

Publikasjoner inntil 2013