Ida Synnøve Grini

Litt om Ida Synnøve Grini

Utdanning

· Master i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA

· Bachelor i ernæring, helse og miljøfag ved Høgskolen i Akershus, HiAk Prosjektledelse 1- Bachelor Program fra BI, Oslo

· Prosjektleder i LHL Næringslivets Sunne Nettverk

· Fagkonsulent i Landsforeningen for kosthold og helse

· Ernæringsrådgiver Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

· Lektor i ernæring, (tannpleierutdanning) Det odontologiske fakultet UiO

· Arbeidsområder

· Prosjektledelse

· Formidle ernæringskunnskap både internt og mot industrien

· Kontakt mot myndigheter

· Samarbeide med eksterne fagmiljøer

· Bidra til å videreutvikling av ernæringsfaget innen mat, helse og forbruker

· Kontakt mot Mattilsynet inn mot sunnhetsmerking (Nøkkelhullet) av matvarer og annet regelverk

· Bistå forskningsprosjekter knyttet til mat, helse og forbruker

· Bidra med fagartikler og diskusjoner i media innenfor området mat og helse

Publikasjoner fra 2013 (ekstern lenke)