Linda Holtung

Stilling Stipendiat
E-post linda.holtung@nofima.no
Telefon +47 64970468
Arbeidssted Ås

Jobber innen

Litt om Linda Holtung

Utdannelse:

Jeg har en mastergrad i molekylær medisin (2008) og en bachelorgrad i biomatematikk (2006) fra NTNU (Trondheim).

Forskningsprosjekt:

Jeg jobber i forskningsprosjektet Optijuice ” By-products from fruit and berry processing – a source of health promoting components? ”. Dette prosjektet er en del av et brukerstyrt innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og foregår i samarbeid med Tine BA/Fellesjuice AS, GRO Industrier (Lier) og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Prosjektet har som mål å ekstrahere ut mer polyfenoler under juice prosesseringen for dermed å oppnå en bedre utnyttelse av råvaren og mer helseoptimale produkter. Jeg skal undersøke den biologiske effekten av ulike ekstrakter og nye matprodukter. I tillegg skal jeg undersøke helseeffekten av nye matprodukter ved bruk av kliniske studier i samarbeid med Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner fra 2013 (ekstern lenke)