Stine Grimmer

Litt om Stine Grimmer

Jeg er ansatt som forsker innen området Mat og Helse ved Nofima Mat med hovedansvar for all celleforskningen på humane cellelinjer som gjøres ved Nofima Mat. Vi undersøker effekten av bioaktive komponenter i mat (rå, prosessert og lagret mat) på humane cellelinjer, med hovedfokus på effekten av polyfenoler (fra frukt, bær, grønnsaker og korn), glukosinolater, lipider/oljer, kostfiber og probiotiske bakterier. Av biologiske responser er vi spesielt interesserte i opptak og transport gjennom epitelcellelaget i tarmen, beskyttende effekt mot kreftutvikling i tarmen, beskyttende effekt mot inflammasjon og oksidativ stress samt effekt på tarmepitelet og dets barriereegenskaper. Vi er også interessert i samspillet mellom ulike bioaktive komponenter i mat for disse responsene.

Jeg har en cand. scient. grad (1998) fra Institutt for Biokjemi og Molekylærbiologi ved UiB, hvor jeg jobbet med spesifikk binding mellom protein og mRNA (tittel på oppgaven var Annexin II as an mRNA binding protein). Deretter tok jeg min Dr. philos grad (2004) og en påfølgende postdoktor periode ved Biokjemisk avdeling på Radiumhospitalet, hvor jeg studerte rollen til kolesterol og sphingolipider for reguleringen av endocytose og intracellulære transportveier. Siden 2007 har jeg vært ansatt ved Nofima Mat.

Publikasjoner fra 2013 (ekstern lenke)

Publikasjoner inntil 2013