Offentlig program

Kompetansenettverk for lokalmatproduksjon

- Behov for kompetanse for å komme videre? Mindre matprodusenter med < 10 ansatte kan få tibud om kompetanse for å lykkes med videre utvikling og verdiskaping. Norge er delt inn i 5 Kompetansenav, som utarbeider tilbud om kurs, seminarer, nettverk, studieturer, hospitering og en såkalt ”Besøksordning”. I tillegg til disse 5 regionale Kompetansenavene, tilbyr også Matmerk kompetanse innen markedstjenester for samme målgruppe.

Hvilket fylke du bor i avgjør hvilket Kompetansenav du tilhører og som det er mest naturlig å ta kontakt med. Tilbudene er imidlertid tilgjengelig for alle uavhengig av hvor du holder til. Kompetansenettverket er en del av Innovasjon Norges Lokalmatprogram innen landbrukssektoren. Dette er en politisk satsing for å stimulere til mer lønnsomhet ved mangfold av landbruksprodukter med høy kvalitet og en merverdi i markedet.

Besøksordningen

Dette er en av flere aktiviteter i Kompetansenettverket. Besøksordningen kan gi tilbud om et gratis besøk av en aktuell rådgiver inn i din egen virksomhet. Fagperson bestemmes ut fra det behovet du har. I løpet av besøket kan man få utført noe konkret arbeid i tillegg til at man opparbeider kontakt med kompetansemiljø.

Vi har mange gode eksempler på mindre matprodusenter som har som har fått verdifull bistand innen områder som:

  • Produkt og prosessutvikling
  • Testproduksjon
  • HACCP, hygiene og holdbarhet
  • Emballasjeteknologi
  • Regelverkskrav og kundekrav
  • Markedsføring og merkevarebygging
  • Design
  • Distribusjon og priskalkulasjon
  • Forretningsutvikling og strategier

Enkelte virksomheter kan også få tilbud om videre oppfølgingsprosjekt med en kostnadsramme på inntil 30 000 kroner med en egenandel på 20 %.

 

De fem regionale Kompetansenavene med kontaktpersoner er:

 

Navet i region Nord-Norge (Finmark, Troms og Nordland). Bioforsk Nord Holt, Postboks 2284 Tromsø.

Kontaktperson: Hilde Halland, tlf. 92 07 10 08.

E-post: hilde.halland@bioforsk.no

www.bioforsk.no/matnett

Navet i region Midt-Norge (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal).
Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu.

Kontaktperson: Rita Backer Natvig, tlf. 99 41 09 87.

E-post: rita.natvig@ntfk.no

www.maere.no

Se under Kurs og Kompetanse.

 

Navet i region Vest-Norge (Hordaland og Sogn og Fjordane). Sogn Jord og Hagebruksskule, 5745 Aurland.

Kontaktperson: Aud Slettehaug.

tlf.47 37 57 39.

E-post: aud.slettehaug@sfj.no

www.kompetansenavet.no

 

Navet i region Øst-Norge (Buskerud, Oppland, Hedemark, Oslo og Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark).

Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås.

Kontaktperson: Stine Alm Hersleth tlf. 64 97 03 20.

E-post: stine.alm.hersleth.@nofima.no

www.nofima.no

Se under Næring og Kompetansenettverk.

 

Navet i region Sør-Norge (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland).

Nofima  AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger.

Kontaktperson: Aase Vorre Skuland tlf. 51 84 46 00.

E-post: aase.vorre.skuland@nofima.no

www.nofima.no

Se under Kurs og kompetansespredning.

 

 

Nasjonal koordinator for Kompetansenettverket er:

Silje Marie Lesjø,

E-post: silje.marie.lesjo@innovasjonnorge.no

www.innovasjonnorge.no

 

Matmerk:

Jan Sverre Nordstad

Tlf. 906 00 560 eller 24 14 83 15

E-post: jan.sverre.nordstad@matmerk.no

www.matmerk.no

 

Praktisk arbeid er en viktig del av mange av nettverkene. Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Praktisk arbeid er en viktig del av mange av nettverkene.

Aktuelle saker