Offentlig program

Nettverksprogrammet for næringsmiddelindustrien

Prosjekt innunder dette programmet ble avsluttet 31.12.2011, men Innovasjon Norge har andre program der det er mulig å søke midler til liknende nettverk. Interesserte bedrifter kan ta kontakt.

Om nettverkene

Det å dele erfaringer med andre bedrifter og motta råd og veiledning fra folk som kjenner faget, gir som regel ny giv og inspirasjon.

Et nettverk settes sammen av 5-10 bedrifter. Deltakere fra bedriftene møtes til 3-4 samlinger med teori, praktisk utprøving av metoder/teknikker og erfaringsutveksling. Mellom samlingene arbeider hver enkelt bedrift med et eget prosjekt. Til hjelp med eget prosjektarbeid får hver bedrift en fagkonsulent (en veileder) som følger opp arbeidet i bedriften. Nettverkene tilpasses deltakerbedriftene, deres behov og ressurser.

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker