Offentlig program

Økologiprogrammet

Gjennom flere prosjekt finansiert fra SLF (Statens Landbruksforvaltning) er det satt i gang en rekke tiltak for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat. Dette er i tråd med myndighetenes mål om å oppnå 15 % økologisk matproduksjon og matforbruk innen 2020.

I strategien inngår de programmene Nofima administrerer:

 • for produktutvikling av økologiske produkter
 • inspirasjon, opplæring og veiledning til Storkjøkken og barnehager/skoler som vil øke andel økologiske produkter i sitt serveringstilbud.

Nofima har en viktig rolle som en nasjonal kompetanse- og ressursaktør innen foredling, produktutvikling og servering av økologisk mat. Vi samarbeider tett med andre nasjonale aktører som Bioforsk Økologisk, Oikos, Matmerk, Debio, DIFI og Fyrtårnfylkene.

Økologisk temadag

Nofima arrangerer hvert år en økologisk temadag, vanligvis i oktober, dette er den viktigste møtearenaen for de som er opptatt av økologisk mat i hele verdikjeden.

Server mer økologisk

Vi gir inspirasjon, opplæring og veiledning til Storkjøkken og barnehager/skoler som vil øke andel økologiske produkter i sitt serveringstilbud.

Nofima samarbeider med «alle» kompetanseleverandører innen økologisk mat, og flere av disse er mat og miljø-veiledere som kan bistå din virksomhet i omleggingen til økologisk.

Barnehager/skoler/SFO

Vi kan tilby:

 • Inspirasjonsdag med matlaging sammen med kokker som kan økologisk mat
 • Bakekurs for målgruppa
 • Opplæring for personalet om økologisk mat
 • Veiledning til virksomheten for å komme i gang, innkjøp, produkttilbud, meny

Storkjøkken

Vi kan tilby:

 • Kurs -opplæring, basiskunnskap om økologisk mat
 • Veiledning til å komme i gang, strategier for økning av økologisk andel, praktiske råd og tips
 • Veiledning ved innkjøp, anbud
 • Veiledning til omlegging og sertifisering
 • Inspirasjonskurs for personalet
 • Spesielle kursdager for eksempel baking av økologisk brød, eller produksjon av økologiske pølser

Skap et økologisk produkt

Bedrifter som er i gang med eller ønsker å begynne og produsere økologiske varer i stor eller liten skala har en ekstra mulighet til å få hjelp.

- Hvem kan få hjelp?

Vi gir støtte til norske bedrifter som ønsker å produsere økologiske matvarer, enten det er småskalaprodusenter eller større næringsmiddelbedrifter.

Vi ønsker også å bidra til at flere etablerer en økologisk linje ved siden av sin konvensjonelle produksjon.

Mer trykk på produktutvikling innen det økologisk segmentet er nødvendig for å tilby forbrukerne et større og mer variert produktspekter.

- Dette kan du få hjelp til:

Produktutvikling

 • Markedsundersøkelser
 • Prøveproduksjon av prototyper
 • Bistand til testing av riktig emballasje
 • Bistand til oppskalering i egen bedrift
 • Analyser og testing av ferdig produkt
 • Optimalisering av resepter og/eller prosess
 • Bistand til å få produkter ut i markedet

Prøveproduksjon

Utvikling av prototyper til uttesting i markedet. Vi har haller for prøveproduksjon

Besøk
Bedrifter og produsenter får tilbud om gratis besøk og oppfølging i egen bedrift tilsvarende to dagsverk.

- Kurs
I avtalen med SLF inngår at Nofima setter opp kurs som er av interesse for økologiske produsenter. Slike kurs kan vi være med på gi støtte til. Har du ønske om bestemte temaer for kurs, så gi oss innspill.

Debio-godkjenning

Det er kun tillatt å markedsføre produkter som økologiske dersom de er produsert og kontrollert i henhold til Forskrift om produksjon og merking av økologiske produkter. Debio er kontrollorgan og Ø-merket er garanti for at produkter er økologisk produsert.

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

 • Åshild Longva

  Senior prosjektleder

  Tlf: +47 64970110

  Mobil: +47 917 29 079

 • Isabell Lien

  Prosjektleder/sekretariatsleder Emballasjekonvensjonen

  Tlf: +47 64970146

Les også