Prosjekt

Hurtige biospektroskopiske måleteknikker for prosess og kvalitetsanalyse

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2009
Sluttdato 31. desember 2012
Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

I et miljø- og ressursperspektiv må matindustrien arbeide for å redusere svinn og utnytte råvarer til produkter med høyest mulig verdiskaping.

 

Strategisk instituttprogram

 

Det skjer gjennom fortsatt

 • økt produksjonseffektivitet
 • optimalisert råvareutnyttelse
 • redusert svinn
 • forbedret produktkvalitet

 

Raske og ikke-destruktive måleteknikker brukes i økende grad i produksjonslinjene for kvalitetskontroll og -styring. Industriens behov for slik kontroll er økende, og et bredt spekter av ulike metoder er nødvendig. Eksempler er måling av kjemisk sammensetning av ulike matvarer, måling av oksidasjonsprosesser, kontinuerlig overvåking av komplekse reaksjoner, påvisning av fremmedstoffer og helserelaterte stoffer.

 

On-line målinger

I tett samarbeid med industri og andre fagmiljøer har Nofima Mat de siste årene utviklet industrielle on-line løsninger for fett og vann i komplekse produkter som laksefileter, klippfisk, avskjær av svin og storfekjøtt, samt matinnhold i krabber, basert på avbildende nærinfrarød (NIR) spektroskopi. Arbeidet fortsetter, og vi oppdager stadig nye bruksområder.

Raske sensorteknikker anvendes også i økende grad innen forskning for effektiv kvalitativ og kvantitativ analyse. Sammenlignet med tradisjonelle metoder kan disse ofte gi ny og bedre innsikt i komplekse problemstillinger. Spektroskopiske metoder kan brukes til å måle mange kjemiske komponenter på en gang, en slags kjemisk "fingerprinting" for karakterisering av biologiske materialer. De kan brukes til kontinuerlig produkt- og prosessovervåkning, og i mange tilfeller kan prosessens påvirkning på kjemiske komponenter avbildes direkte.

 

Samspill prosess-produkt

Ikke-destruktiv kjemisk avbildning er svært verdifullt for å forstå samspillet mellom prosess og produkt. Flere av disse metodene er lab-baserte, men har vist seg svært nyttige i forbindelse med effektiv registrering av spesifikke kvalitetsegenskaper knyttet til avl, genetikk og proteomikk.

I programmet vil vi fortsette med å utvikle nye raske målemetoder som skal være relevante og anvendbare for både industriell kvalitetskontroll og næringsmiddelforskning.

 

Metoder:

 • NIR-spektroskopi
 • FT-IR-spektroskopi
 • Raman- og fluorescensspektroskopi,
 • Gass- og væskesensorer
 • Multispektral avbildning
 • Raman og FT-IR mikroskopi

 

Ulike anvendelser vil testes og utvikles i tett samarbeid med relevant ekspertise fra ulike fagfelt.

 

Prioriterte områder

 • Rask og ikke-destruktiv måling av oksidasjonsprosesser og -produkter
 • Utvikling av instrumentelle metoder som måler sensoriske egenskaper
 • On-line måling av fettsammensetning
 • Detaljerte spektroskopiske studier av protein- og vannstrukturer
 • Bruk av spektroskopiske teknikker for effektiv karakterisering av fenotyper i relasjon til arv og genetikk.

 

Nysatsninger i perioden

 • Ramanmikroskopi
 • Spektroskopiske teknikker i studier av muskelceller
 • FT-IR-spektroskopi i kombinasjon med fotoakustikk
None Copyright: Nofima

Aktuelle saker

 • On-line måling av kjøtt

  12. juli 2010

  Det å utvikle raske in-line teknikker for måling av matkvalitet er både utfordrende og møysommelig. Først må en finne frem til et egnet måleprinsipp og så må det vurderes om metoden kan realiseres industrielt. Kan det lages et instrument som er raskt nok, nøyaktig nok, billig nok og robust nok?

 • Kaster nytt lys over solsmaken 16. juni 2009

Personer

Relaterte prosjekt

Relaterte prosjekt