Prosjekt

Matopplevelse: Sensorisk oppfattelse og forbrukervalg

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2009
Sluttdato 31. desember 2012
Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Målsetningen ved dette prosjektet er å forklare ulike aspekter ved sensorisk oppfattelse og opplevelse av matvarer gjennom en spesielt fokus på helse, produktets sammensetning, produktinformasjon, forbrukeres holdninger og forventinger, samt betydning av situasjon for konsum.

Strategisk instituttprogram

 

Måltider og sensorisk oppfattelse

Betydningen av å vite hvilke sensoriske egenskaper som styrkes eller svekkes når ulike produkter (komponenter) blandes i et måltid vil bli stadig viktigere, ettersom flere og flere forbrukere etterspør komplette måltidsløsninger. Kunnskap om sensoriske samspill som oppstår i måltider og mellom ulike typer mat og drikke er derfor et viktig tema i prosjektet.

 

Andre faktorer har også betydning for hvordan mat oppfattes og likes. Prosjektet vil kartlegge effekter av individuelle oppfatninger av og sensitivitet for sensoriske egenskaper, effekter av forbrukeres forventninger og tidligere erfaringer med produktet, samt effekter av eksterne produktfaktorer. Eksempler på eksterne produktfaktorer som påvirker våre forventninger til og derved vår oppfattelse av produkter er kunnskap om råvarers opprinnelse, produksjonsmetode, miljøhensyn og helseeffekter.

 

Forstå forbrukeren

Hvilke faktorer som vil ha størst betydning for forbrukernes valg, vil avhenge av hva som er viktig for forbrukeren der og da. Helse og sunnhet er aspekter som har høy viktighet i dagens samfunn, og det er store utfordringer knyttet til forståelse av forbrukernes ønsker og behov ved utvikling av ernæringsmessig gode produkter. Viktige segmenter innen forbrukerforskning er barn, ungdom og eldre. De har spesielle ernæringsmessige behov, samtidig som de kan være vanskelige å tilfredsstille sensorisk. Forskningsprosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke produkter forbrukere vil ha og hvilke sensoriske egenskaper som er viktige ved disse produktene, samtidig som man sikrer de helsemessige gevinster i størst mulig grad. I programmet vil det også bli lagt vekt på å utvikle og skreddersy teknikker og metoder som gir større innsikt i forbrukerens faktiske oppfatninger og valg. Ulike former for hjemmetester av mat, samt observasjonsstudier vil bli utviklet.

None Foto: Astrid Hals
Copyright: Opplysningskontoret for kjøtt

Aktuelle saker

Relaterte prosjekt

Relaterte prosjekt