Prosjekt

TrueFood

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2006
Sluttdato 31. desember 2010
I samarbeid med Universitetet for Miljø og Biovitenskap, samt bedrifter og institusjoner fra 16 andre land: Belgia, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

TrueFood står for Traditional United Europe Food, og det overordnede målet er å introdusere passende innovasjoner i tradisjonsmat og for produsenter av slik mat, slik at de kan øke sin konkurransekraft.

Prosjektet er delt inn i åtte delprosjekt hvorav et ledes av Nofima Mat. Målet for dette delprosjektet er å kartlegge forbrukernes preferanser, forventninger og holdninger til tradisjonsmat, og deretter hvilke innovasjoner som er passende for produsenter av tradisjonsmat.

Det gjennomført en internettbasert spørreundersøkelse i seks europeiske land: Belgia, Frankrike, Italia, Norge, Polen og Spania. Det viser seg at forventninger til et tradisjonsprodukt er viktig for smaksopplevelsen. Det skyldes at det ikke bare er smakssansene, men like mye historien knyttet til produktet som er viktig for den totale smaksopplevelsen. Begrepet tradisjonsmat skaper assosiasjoner som "velkjent", "spises av besteforeldre", "autentisk produksjon", "autentiske råvarer", "autentiske oppskrifter", "god kvalitet", "god smak", "trygt" og "sunt". Undersøkelsen viste dessuten at kunnskapen til PDO (beskyttet opprinnelsessted) var langt høyere i Frankrike, Italia og Spania enn i Belgia, Norge og Polen.


Nofima Mat er også engasjert i det fjerde delprosjektet. Der er målet å forbedre den ernæringsmessige kvaliteten i tradisjonsprodukter ut fra forbrukernes krav. I dette delprosjektet er det blant annet gjennomført ikke-destruktive analysemetoder av laks for å se på fordelingen av fett.

 

None

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Margrethe Hersleth

    Seniorforsker, F.aman. II, Inst. for kjemi, biotekn. og matvitenskap, UMB

    Tlf: +47 64970159

    Mobil: +47 901 89 021