Prosjekt

SafeFoods

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2004
Sluttdato 31. desember 2008
Oppdragsgiver EU
I samarbeid med 37 ulike institusjoner og bedrifter fra 21 forskjellige land. Nofima Mat er eneste deltaker fra Norge. De øvrige landene er: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Nederland, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland, Ungarn samt Kina og Sør-Afrika.

Prosjektets mål er å utvikle målrettede risikoanalysemodeller som skal sørge for at maten er trygg - og oppleves som trygg. I den forbindelse er det viktig å kartlegge forbrukernes tiltro og preferanser med tanke på matsikkerhet.

Hva er folk redde for?
Det er gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser i deltakerlandene, og det viser seg at forbrukernes holdninger til matrisiko og håndtering av matskandaler avhenger av hva slags matrisiko det er snakk om. Manglende følelse av kontroll, alvorlighet, hvem som rammes og hvor fort skandalen er over er faktorer som spiller inn. Det viser seg for eksempel at matrisiko som rammer barn oppleves som mer alvorlig enn om det rammer gamle.

Håndtering av matskandaler
Mange av matrisikoene kan styres og kontrolleres ved å sette inn målrettede tiltak og informere på et tidlig tidspunkt. En viktig forutsetning for at forbrukere skal føle seg trygge er å fjerne usikkerhet. I prosjektet er det arbeidet med å utforme en informativ strategi for risikokommunikasjon.

 

 

Informasjon i dagspresse påvirker vårt syn på blant annet mattrygghet. Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Informasjon i dagspresse påvirker vårt syn på blant annet mattrygghet.

Aktuelle saker

 • Håndtering av matskandaler

  12. juli 2007

  Naive nordmenn tror på myndigheter når de sier vi har trygg mat og liten risiko. Situasjonen i England er en helt annen. Der har folk ingen tiltro til myndighetenes håndtering av matskandaler. Men er nordmenn egentlig naive?

Kontaktperson

 • Øydis Ueland

  Forskningssjef, Sensorikk, forbruker og innovasjon

  Tlf: +47 64970494

  Mobil: +47 996 07 621

Eksterne lenker

Kontaktperson

Eksterne lenker