Prosjekt

Molekylær råvarekvalitet og funksjonalitet

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2009
Sluttdato 31. desember 2012
Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Målet med dette programmet er å bidra til konkurransedyktig og bærekraftig produksjon av kjøtt og cerealer ved bedre utnyttelse av råvarer - for igjen å øke verdien av sluttproduktet.

Strategisk forskningsprogram

 

Vi trenger økt forståelse av hvordan kvalitet og funksjonalitet spiller sammen i råvarene. I forhold til forrige periode vil vi gå dypere inn i de grunnleggende genetiske årsakene til oppbygging av glutennettverk i hvete og i å forstå kvalitetsegenskaper i kjøtt på molekylært nivå.

 

Kjøttindustri

I rapporten Spill om næring (NILF 2008-2) slår man fast at norsk kjøttindustri står foran betydelige kostnadsreduksjoner i form av effektivisering av anleggsstrukturen, transport, eierstrukturpolitikk og i verdiskaping på råvarene. "Med økende verdier på råvarene blir ikke bare råvareanskaffelsen mer sentral, konsekvensene for råvareanvendelsen kan bli enda viktigere" (NILF 2008-2 s 39). En forutsetning for å lykkes, er kompetanse som er spesialtilpasset en produksjon hvor verdipotensialet i hver stykningsdel tas ut maksimalt.

På kjøtt vil vi også se mer på forskjeller mellom ulike muskler og råvarer for å bedre kunne forutsi kvaliteten på sluttproduktene. Resultater fra EU-prosjektet ProSafeBeef viser at det er stor variasjon i mørhet i ulike muskler fra samme dyr. Vår og andres forskning på ytrefilet har i tillegg vist at denne varierer mye i mørhet. Vi vil også bygge opp kompetanse på dyrking av muskelceller i kultur i de nye fasilitetene som er bygget opp for dyrking av primærceller. Dette vil gi viktig innsikt i produksjon av protein i et matperspektiv. Ved å studere ned­brytningsprosesser og faktorer på cellenivå får vi økt basalkunnskap.

 

Hvete

I følge FNs klimapanel (IPCC) og Rapporten "RegClim - Norges klima om 100 år" er det forventet en økning i temperatur, økt nedbør høst og vinter samt tørrere sommere. Dette vil ha betydning for norsk kornproduksjon. Det er derfor behov for å måle og forstå hvordan ulike klimaparametere påvirker proteinutvikling og dermed bakekvaliteten til hvete.

Resultatene fra kvalitetskartleggingen av norsk hvete i prosjektet "Stabil og riktig norsk mathvetekvalitet" har vist at årsvariasjonen i bakeegenskapene er stor. I det nye programmet vil vi gå dypere inn i forståelsen av oppbygging av glutennettverk i hvete. Dette skal gi oss en bedre forståelse av hva som er viktig for å oppnå et optimalt glutennettverk, gi kunnskap om hvordan dette på­virkes av ulike klimatiske forhold, og om eventuelle samspill mellom genotype og dyrkningsmiljø. Resultatene fra dette programmet vil kunne gi mer forutsigbar varia­sjon i råvaren og dermed mer optimal utnyttelse av råvaren, som igjen er avgjørende for en mer bærekraftig og miljøvennlig produksjon.

 

Protein - proteom

Vi vil videreføre arbeidet på proteomanalyser både på kjøtt og korn for å bruke sammensetningen av proteiner til å forstå kvalitetsutvikling. Vi vil se på flere proteinfraksjoner i dette nye programmet.

 

Resultatene fra dette programmet vil kunne gi en mer optimal utnyttelse av råvaren (kjøtt og korn) som igjen sikrer en mer bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Råvarene som brukes, vil i hovedsak bli hentet inn i samarbeid industrien. Det er også et mål at kompetansen som genereres i programmet skal brukes som grunnlag for nye forskningsprosjekter.

Proteomikk-forskning Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Proteomikk-forskning

Aktuelle saker

Prosjektleder

  • Kristin Hollung

    Forskningssjef, Mat og Helse

    Tlf: +47 64970142

    Mobil: +47 959 70 682

Forskningsområde

Relaterte prosjekt

Forskningsområde

Relaterte prosjekt

Prosjektleder