Prosjekt

FutureWheat

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2009
Sluttdato 31. desember 2012
Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
I samarbeid med Prosjektet ledes av Nofima Mat i nært samarbeid med IPM UMB og Bioforsk Øst Apelsvoll.

"FutureWheat" er kortnavnet på prosjektet med tittelen "Effekt av varierende klima på bakekvalitet i hvete - tilpasning av norsk hveteproduksjon for fremtiden".

Industriaktører som er med i prosjektet er: Norgesmøllene, Lantmännen Cerealia, Felleskjøpet Agri, Graminor, Bakers, Unikorn/Norgesfôr, Stabburet og Nærbakst.


Andelen av norskdyrket hvete i mel har i løpet av en 30-års periode økt fra ubetydelig til 70-80%. Den store utfordringen i dag er at norsk hvete ofte har kvalitetsvariasjoner på grunn av klimatiske svingninger.

Vi er langt unna å forstå hvordan klimaet påvirker glutenproteinenes struktur, og dermed melets bakekvalitet.

Hovedmålet for dette fireårige prosjekter er å tilpasse norsk hveteproduksjon for framtiden for å sikre riktig og stabil kvalitet i et skiftende klima. Dette prosjektet skal fremskaffe kunnskap om hvordan varierende klimaforhold kan påvirke syntese av glutenproteiner, oppbygging av disse gjennom kornfyllingsfasen, og konsekvenser for glutenproteinenes struktur og funksjonalitet i modent korn, mel og deig.

Med andre ord skal vi jobbe med å forstå hvorfor et varierende klima fører til variasjon i bakekvaliteten.

Et omfattende arbeid har blitt gjort for å kartlegge denne variasjonen i Norge, og analyser for å koble dette til klimaparametere pågår allerede.

I FutureWheat skal vi gå dypere i korn som er dyrket under ulike miljøbetingelser for å studere hvordan glutenproteinene blir påvirket. Klimaeffekter vil bli undersøkt under kontrollerte betingelser i klimakammer og i plasttuneller, samt i feltforsøk.

Prosjektet ledes av Nofima Mat i nært samarbeid med Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB og Bioforsk Øst Apelsvoll.

None Foto: Morten Günther
Copyright: Bioforsk

Aktuelle saker