Prosjekt

Kvalitet til bygg og havre

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2009
Sluttdato 31. desember 2012
Finansiert av Forskningsmidler fra jordbruksavtalen
I samarbeid med Prosjektet blir ledet av Bioforsk Øst Apelsvoll i nært samarbeid med Institutt for plante- og miljøvitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, og Nofima Mat.

"Kvalitet til bygg og havre" er kortnavnet på prosjektet med tittelen " Polysakkarider i bygg og havre - tilpassing av produksjonen til mat og til fôr".

Industriaktører som er med i prosjektet er: Norgesmøllene, Lantmännen Cerealia, Felleskjøpet Fôrutvikkling, Graminor, Unikorn/Norgesfôr og Ottadalen Mølle.
Senere års forskning har vist at bygg og havre har fordelaktige ernæringsmessige egenskaper både til mat og til fôr. For å øke bruken av disse kornslagene i det norske kostholdet og skaffe mer kunnskap om kvaliteten til fôr, er det behov for mer kunnskap. Særlig gjelder det kvaliteten av fiber og stivelse i bygg og havre dyrket i forskjellig klima. I tillegg er det viktig å få klarlagt hvilke virkninger fremtidige klimaendringer får på kvaliteten av fiber og stivelse. For å møte disse utfordringene vil en gjennom dette fireårlige prosjekt skaffe ny kunnskap til kornbransjen om betydningen av sorter, klima og prosessering på kvalitet av stivelse og fiber i bygg og havre.

 

Dette skal gjøres gjennom å:
1) dokumentere virkninger av genetiske og klimatiske parametre på kvaliteten av stivelse og fiber i råvaren
2) bestemme betydningen av ulik prosessering på stivelse og fiberkvalitet
3) implementere kunnskap om ernæringsmessige og teknologiske kvalitetsegenskaper i bygg og havre i verdikjeden.
Klimaeffektene vil bli undersøkt under kontrollerte forhold i klimakammer og i plasttuneller, samt i feltforsøk i ulike klimatiske regioner. Kvalitetsanalysene for betaglukan og fiber, bakeforsøk, fordøyelsesforsøk og fôringsforsøk med svin blir gjort på Nofima Mat, IFR, Norwich, England og ved Institutt for plante- og miljøvitenskap og Institutt for husdyr og akvakultur vitenskap, UMB.

Prosjektet blir ledet av Bioforsk Øst Apelsvoll i nært samarbeid med Institutt for plante- og miljøvitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, og Nofima Mat.

Havre Foto: Marte Narvestad
Copyright: Opplysningskontoret for brød og korn

Havre

Bygg Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Bygg

Aktuelle saker

Kontaktperson

Forskningsområde

I samarbeid med