Prosjekt

Aerob utholdenhetstrening for bedret hjertefunksjon og helse hos oppdrettslaks: oppfølging og videreutvikling av konseptet trening av laks

Nøkkeldata

Startdato 1. mai 2008
Sluttdato 31. desember 2009
I samarbeid med FoU: NIVA, NTNU medisin, NVH, University of British Columbia, og University of Brest. Fra næringen: FHL-havbruk, Aakvik Settefisk, Åsen Settefisk, Salmar, Firdagruppen, Sjøtroll og Marine Harvest.

Prosjektets hovedmål er å introdusere forebyggende helsearbeid i oppdrettsnæringen.

Aerob utholdenhetstrening for bedret hjertefunksjon og helse hos oppdrettslaks: oppfølging og videreutvikling av konseptet trening av laks

Dette vil bli gjort ved å utvikle aerob utholdenhetstrening som en integrert del av settefiskproduksjonen for å produsere smolt med bedre hjertekapasitet, immunforsvar og helse. Svømmetrening har også mange positive bi-effekter som bedre vekst og fôrutnyttelse. Vi ser på trening som en viktig faktor for å forbedre og oppnå optimal smoltproduksjon, noe som vil kunne redusere de store tapene pga dødelighet i sjø.

Aerob intervalltrening med intensiteter på 85-95 % av maksimal hjertefrekvens har de siste årene vist seg å være en treningsform som har svært positiv effekt på hjertefunksjon og hjertemorfologi hos friske og hjertesyke mennesker.

Fiskens hjertefysiologi er svært sammenlignbar med pattedyrs og det er forventet at riktig trening vil kunne gi gode forbedring i kardiovaskulær kapasitet.

Prosjektet ønsker å teste ut effekten av aerob utholdenhetstrening med forskjellig intensitet på hjertefunksjon og hjerteutvikling gjennom smoltifisering og sjøfasen, samt effekter på vekst og immunforsvar.

Aktuelle saker

Prosjektleder

  • Harald Takle

    Seniorforsker

    Tlf: +47 64 97 04 45

    Mobil: +47 911 19 945

Oppdragsgiver

Forskningsområde

Forskningsområde

Prosjektleder

Oppdragsgiver