Prosjekt

Arktisk lam

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2006
Sluttdato 31. desember 2009
Oppdragsgiver Norges Forskningsråd, Avtalepartene jordbruksavtalen og fondet for forskningsavgifter, FMLA i Nordland, Troms og Finnmark og forskningsinstitusjonene.
I samarbeid med Bioforsk (prosjektleder), Nordlandsforskning, Gilde Norsk Kjøtt, Aron Mat, Thulefjord, Voss kjøttindustrier og Nofima Mat.

Prosjektet skal gi innsikt i hvordan ulike beiteforhold og produksjonssystemer påvirker kjøttkvalitet hos lam, og hvordan slike kvaliteter kan brukes til å markedsføre norsk lammekjøtt i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Dette skal gjøres ved å se på effekter av nordlig klima på fôrkvalitet, og å se på hvordan kjøttkvalitet påvirkes av beitet. Videre skal man studere kvalitet sensoriske egenskaper og forbrukeraksept, samt betydningen av mattradisjoner, produksjonsmetoder og opprinnelsessted. Det skal utvikles internasjonale konkurransestrategier som kan tilpasses små og mellomstore matforedlingsbedrifter.

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Margrethe Hersleth

    Seniorforsker, F.aman. II, Inst. for kjemi, biotekn. og matvitenskap, UMB

    Tlf: +47 64970159

    Mobil: +47 901 89 021

Relaterte prosjekt

Kontaktperson

Relaterte prosjekt