Prosjekt

Kardiomyopatisyndrom (CMS)

Nøkkeldata

Startdato 1. juli 2008
Sluttdato 30. juni 2011
I samarbeid med Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole, NIFES, Marine Harvest Norway, Pharmaq, AquaGen, Lerøy Seafood Group/Aakvik Settefisk og Skretting ARC

En mangesidig tilnærming til CMS (kardiomyopatisyndrom) for å redusere tap og forbedre kunnskap.

CMS er en alvorlig fiskesykdom som er beskrevet innen lakseoppdrett fra tidlig på 1980-tallet. Med støtte fra Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har nå oppdrettsnæringen selv initiert et stort prosjekt med mål å oppklare årsaksforhold og risikofaktorer.

Nofima Marin vil benytte sin ekspertise innen moderne molekylærbiologiske metoder, i hovedsak microarrayanalyse av genuttrykk, som kombinert med tradisjonell epidemiologisk og diagnostisk tilnærming kan gi bedre diagnostiske verktøy. Vår tilnærming vil også kunne underbygge om vi har å gjøre med en smittsom sykdom, men også peke på mulige medvirkende faktorer. Prosjektet blir en viktig test på anvendbarheten av genekspresjonsstudier for oppnøsting av denne typen antatt multifaktorielle lidelser.

Prosjektleder er Marine Harvest Norway ved Olav Breck.

 

Aktuelle saker

Kontaktperson

Forskningsområde

Finansiert av

I samarbeid med

Eksterne lenker

Kontaktperson

Forskningsområde

Finansiert av

I samarbeid med

Eksterne lenker