Prosjekt

Oppdrett av laks ved høy temperatur

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2008
Sluttdato 31. desember 2010
I samarbeid med Havforskningsinstituttet, Marine Harvest Norway, NIFES, Skretting

Målet er å øke den grunnleggende kunnskapen om hvordan høy temperatur og suboptimale oksygenforhold påvirker fôropptak, fôrutnyttelse, vekst, og helse hos oppdrettslaks i sjø.

Nofima Marin er i samarbeid med NIFES ansvarlig for genomikkanalyser, som kan gi oss svar på hvordan høye temperaturer påvirker fett- og protein metabolismen, immunsystemet, stress etc.

Prosjektleder er Havforskningsinstituttet ved Tom Hansen.

Kontaktperson