Prosjekt

Genofisk WP-P3

Utvikling av genetiske markører og et genetisk kart i torsk

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2007
Sluttdato 31. desember 2009
Finansiert av Genofiskprogrammet innen FUGE, Nasjonalt avslprogram for torsk (eies av Nofima), CIGENE
I samarbeid med CIGENE, Nasjonalt avlsprogram for torsk

Hovedformålet til dette prosjektet er å utvikle molekylære markørressurser i torsk (Gadus morhua L.) og til å lage første og andregenerasjons koblingskart.

Dette vil tjene som verktøy for studier innen funksjonell genomikk som QTL analyse og andre studier rundt genotype-fenotype koblinger. Med bruk av ny sekvenseringsteknologi med høy yteevne, EST'er og koblingen til det torsk genomsekvenseringsprosjektet, skal dette prosjektet utvikle tusenvis av nye SNP markører og mer enn 200 mikrosatelliter. Dette skal utgjøre en utmerket ressurs for molekylært arbeid på torsk i fremtiden.

Prosjektleder