Prosjekt

Utvikling av steril torsk

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2009
Sluttdato 31. desember 2011

Nofima arbeider i dette prosjektet med å utvikle steril torsk ved immunologisk inaktivering av kimcelledannelsen.

Tidlig kjønnsmodning representerer et stort problem for torskeoppdrettsnæringen. Ved tidlig kjønnsmodning stopper veksten opp før markedsstørrelse på torsken er nådd. Dessuten vil rømt oppdrettstorsk kunne krysse seg med villtorsk.

Ved å hindre dannelsen av kimcellene (forløpere til kjønnsceller) vil kjønnsmodningen ikke finne sted, slik at torsken blir steril. Prosjektet vil identifisere faktorer som er nødvendige for kimcelledannelsen, og som dannes allerede i mordyret forut for gytingen. Det gir oss mulighet til å inaktivere disse kimcellefaktorene ved hjelp av spesifikke antistoffer, slik at rogna mangler kimcellene som er nødvendig for kjønnsmodningen.

Bortsett fra manglende kjønnsanlegg vil torsken vokse og utvikle seg normalt.

Forskerne arbeider med å forhindre kjønnsmoden torsk i oppdrett. Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Forskerne arbeider med å forhindre kjønnsmoden torsk i oppdrett.

Prosjektleder

Prosjektleder

Finansiert av