Prosjekt

Bakterier i næringsmiddelindustrien

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2005
Sluttdato 31. desember 2008
Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
I samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Sintef og Veterinærinstituttet, samt internasjonalt samarbeid på LAB i EU-prosjektet (ACE-ART, 14 partnere), INRA Frankrike, DTU Danmark og UMASS Food Science USA.

Prosjektets mål er økt forståelse av sentrale egenskaper hos melkesyrebakterier som er viktige i matproduksjon og mekanismer for overlevelse og vekst av uønskede bakterier i mat og matindustri.

Strategisk instituttprogram

I dette prosjektet analyserer vi eksisterende og nye antibakterielle behandlingsformer.
Melkesyrebakterier (MSB) er nyttige bakterier i næringsmiddelindustrien, og brukes som startkultur i produksjon av for eksempel ost, yoghurt, surdeigsbrød og spekepølse, som beskyttende kultur i spiseklare produkter og i økende grad som probiotika, særlig i meieriprodukter. Evnen melkesyrebakterier har til å hemme vekst av andre bakterier er viktige i denne sammenheng.

Viktige utfordringer for næringsmiddelindustrien
Både av helsemessige og økonomiske årsaker må mikrobiell forurensing minimeres. Samtidig er det viktig å være klar over at dagens metoder for fjerning av bakterier i mat og matprosesseringsmiljøer kan ha uheldige effekter.

Det er stort behov for kunnskap og innovasjon på områdene "mat for bedre helse", "trygg mat" og "matkvalitet". I den forbindelse er det gjennomført studier av:

  • syreproduksjon
  • pro- og prebiotika: melkesyrebakterier og helse
  • melkesyrebakterier som cellefabrikker/verktøykasse for arbeid med melkesyrebakterier
  • Respons på antimikrobiell behandling og stress
  • Salmonella og Staphylococci i biofilm
  • Melkesyrebakteriers sensitivitet for antibiotika

 

Nofima Mat har egen stammesamling
Nofima Mat sin stammesamling består av over 2000 stammer. Den er i stadig vekst både med hensyn til nye stammer som oppstår, og resultater knyttet til stammene som finnes i basen. Gruppene som er representert er særlig melkesyrebakterier, Listeria, Staphylococci og Salmonella.

 

Melkesyrebakterier er nyttige bakterier i næringsmiddelindustrien

Melkesyrebakterier er nyttige bakterier i næringsmiddelindustrien

Aktuelle saker

Prosjektleder

Prosjektleder