Prosjekt

CrustaSea

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2006
Sluttdato 31. desember 2009
Oppdragsgiver EU
I samarbeid med Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Teknologisk Institutt, Møreforskning, Hitramat og DataDesign. Nofima Mat bidrar som underleverandør til Møreforskning innenfor fagområder som sensorikk og måleteknikk. Av internasjonale partner deltar bedrifter og institusjoner fra Finland, Irland, Island, Portugal, Spania og Storbritannia.

Målet med prosjektet er å finne frem til metoder for å redusere eller eliminere kvalitetstapet på krepsdyr, samt sørge for høy kvalitet på produktene helt frem til forbruker.

Online målesystemer
Økende fokus på kvalitet av matvarer generelt, gjør at markedet i større grad etterspør eksakt informasjon også om sjømatprodukter. En teknologi for kvalitetssortering av krabbe er utviklet, og Nofima Mats ekspertise innenfor måleteknikk er involvert i dette arbeidet. Et online system som automatisk kan måle fyllingsgraden i krabber, altså om det er lite eller mye mat i skallet, er utviklet og er i industrielt bruk. Det skal også utvikles et håndholdt instrument som kan brukes om bord på fangstbåtene.

Ved hjelp av sensoriske undersøkelser av krabbe, kreps og hummer fra fangst til koking, kartlegges det når i hendelsesforløpet den sensoriske kvaliteten forringes.

 

 

 

None

Kontaktperson

Eksterne lenker

Kontaktperson

Eksterne lenker