Prosjekt

LOWJUICE

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2006
Sluttdato 31. desember 2009
Oppdragsgiver EU
I samarbeid med NHO Mat og Drikke, Lerum samt forskningsinstitusjoner og industri fra Spania, Danmark, Tyskland, Hellas, Israel, Tyrkia og England.

I prosjektet LowJuice er målet å redusere kaloriinnholdet i juice med 50 %. Det skal gjøres ved hjelp av enzymetiske prosesser og filtreringsprosesser.

Det vil si at forskerne bruker enzymer til å ta ut sukkeret i juicen tidlig i prosessen. De klipper opp karbohydratene (sukkeret) og tilsetter mindre mengder tilbake i juicen. Dermed forbedres kontrollen med mengden sukker, og samtidig øker fiberinnholdet.

Eplesyre gir utfordringer
De nye juicene med mindre sukker og mer fiber testes i første omgang på eplejuice. Epler ble valgt fordi det byr på store utfordringer å finne den riktige balansen mellom sukker- og syreforhold. Dermed er det en viktig forutsetning at man finner de optimale eplesortene for hvert enkelt land. Det er for eksempel, på grunn av ulike sorter og dyrkingsforhold, langt mer syre i norske epler enn i epler ved middelhavslandene. Det foregår pilotproduksjon både hos Lerum Industrier i Sogndal og partnere i Tyskland.

Forbrukeraksept?
Sammenhengen mellom råvarekunnskap, teknikk, sensorikk og forbrukeroppfatninger er viktig i prosjektet. Det blir gjennomført forbrukerundersøkelser som både rangerer juicer som finnes på markedet i dag, og de nye juicene med mindre sukker.

 

 

 

None Foto: Illustrasjon: Christine Idland Ustvedt

Noen av karbohydratene tilføres juicen igjen. Foto: Illustrasjon: Christine Idland Ustvedt
Copyright: Nofima

Noen av karbohydratene tilføres juicen igjen.

Karbohydratene klippes opp. Foto: Illustrasjon: Christine Idland Ustvedt
Copyright: Nofima

Karbohydratene klippes opp.

Aktuelle saker

 • Sunnere juice

  8. juni 2010

  Å produsere en sunnere eplejuice med mindre sukker har lenge stått høyt opp på ønskelista til Lerum Fabrikker. Nå er prototypen klar.

Kontaktperson

 • Sveinung Grimsby

  Seniorrådgiver / prosjektleder

  Tlf: +47 64970246

  Mobil: +47 952 04 118

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde