Prosjekt

ProSafeBeef

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2007
Sluttdato 31. desember 2011
Finansiert av EU
I samarbeid med Forskningsinstitusjoner og bedrifter over hele verden. Fra Norge deltar Prima Jæren AS og Furuseth Slakteri AS. Øvrige deltakere kommer fra Australia, Belgia, Brasil, Canada, Danmark, Frankrike, Hellas, Irland, Nederland, New Zealand, Polen, Serbia, Montenegro, Spania, Storbritannia, Tyskland, USA og Østerrike.

Målet med forskningsprosjektet er å øke sikkerheten og kvaliteten på storfekjøtt, gjennom forskning og innovasjon.

Prosjektet er delt inn i seks separate forskningspilarer:
1. Kvalitativ riskbedømning for mikrobiologiske og kjemiske smittekilder
2. Intervensjonsstrategier for mikrobiologiske kontroller
3. Ernærings- og kvalitetsforbedringer
4. Innovasjon i storfeprodukter og -prosesser
5. Kunderelaterte tema knyttet til sikkerhet og nye produkter
6. Teknologi- og informasjonsoverføring

Nofima Mat er involvert i alle disse forskningspilarene, hvilket gjør ProSafeBeef til det største og mest tverrfaglige EU-forskningsprosjektet hos Nofima Mat. Forskningspilar fire (Innovasjon i storfeprodukter og -prosesser) ledes av Nofima Mat.

Nofima Mat er også tungt inne i Pilar 6: Teknologi- og informasjonsoverføring

Målet i pilar 6 er å gjennomføre demonstrasjoner, teknologioverføring og produktutviklingsnettverk for kjøttbransjen. De som jobber innenfor denne pilaren har tett samarbeid med bransjen. Bransjen inviteres blant annet til å delta i aktiviteter, opplæring og demonstrasjoner.

 Copyright: Opplysningskontoret for kjøtt

Aktuelle saker

Kontaktperson

 • Jens Petter Wold

  Seniorforsker

  Tlf: +47 64970235

  Mobil: +47 959 79 749

 • Bjørg Narum

  Senioringeniør

  Tlf: +47 64970162

  Mobil: +47 482 45 710

 • Tom Chr. Johannessen

  Pølsemakermester, næringsmiddeltekniker

  Tlf: +47 64970274

  Mobil: +47 901 58 783