Prosjekt

Q-PorkChains

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2007
Sluttdato 31. desember 2011
Oppdragsgiver EU
I samarbeid med 51 ulike institusjoner og bedrifter fra 19 forskjellige land. Nofima Mat er eneste deltaker fra Norge. De øvrige landene er Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Polen, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Ungarn samt Brasil, Kina, Sør-Afrika og USA.

Prosjektet er tredelt og målet er å utvikle nye og forbedrede produkter av svin. Først skal folks holdninger til svin kartlegges, deretter skal nye produkter utvikles (15 nye produktkonsept er planlagt). For det siste delprosjekt er målet å utvikle brukervennlige verktøykasser som små og mellomstore bedrifter kan bruke til å kjøre egne produktutviklingsprosesser.

Nofima Mat i meget sentral rolle
Nofima Mat har prosjektledelsen på det siste delprosjektet. Målet er å utvikle metodeverktøy som gjør små og mellomstore bedrifter i stand til å gjennomføre produktutviklingsprosesser uten hjelp fra dyre eksterne konsulenter. Verktøykassen vil inneholde detaljerte beskrivelser av hvordan idégenereringsprosesser, forbrukerkartlegging, enkle sensoriske analyser og markedstester kan gjennomføres.

Nofima Mat vil også delta i kartleggingsundersøkelsen, samt i produktkonsepttestingen. Resultatene fra disse undersøkelsene skal brukes til segmentering av forbrukerne, både med tanke på kjøpsmønster, holdninger, demografiske forhold og lignende, samt gi en dybdeforståelse av ulike segmenters produktpreferanser.

  Foto: Janne Brodin, UMB

Kontaktperson

Eksterne lenker

Kontaktperson

Eksterne lenker