Prosjekt

Multivariat datamodellering for biovitenskap

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2009
Sluttdato 31. desember 2012
Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Moderne matindustri produserer store mengder data knyttet til råvarer, produksjonsprosesser og ferdig produkt. Dataene kan komme fra mange kilder og kan ha svært forskjellig karakter. De representerer en uvurderlig informasjonskilde for økt forståelse og økt effektivitet innen kvalitetskontroll og forbedring.

Strategisk forskningsprogram

I alle sammenhenger er det mange faktorer som påvirker en matvare, og det er mange egenskaper ved produktet som er av betydning for forbrukeren. Dette betyr at man alltid må ta det multivariate aspektet på alvor for å sikre en optimal utnyttelse av dataene.

Utnytte mulighetene
Dette programmet vil fokusere på utvikling av statistiske og matematiske metoder for å løse de stadig nye utfordringene knyttet til multivariat problematikk. Målet er å være i forkant av utviklingen slik at vi til enhver tid kan utnytte de mulighetene nye, innovative og kraftigere måleteknikker skaper. Det kan være å knytte informasjon om genetikk til kvalitet, styring av produksjonsprosesser, forbrukernes oppfatning og helseeffekter av et produkt.

Sammenhenger gir innsikt

Dette programmet vil ha en særlig fokus på metoder for å studere mange sett med målinger under ett, såkalte multimatrix-metoder. En av de store utfordringene som skapes av moderne forskning er at det som oftest er i sammenhengene mellom mange typer data at den virkelig nyttige innsikten kan oppnås.

Nye metoder

Det skaper et stort behov for utvikling av nye metoder for å
-    studere interaksjonen mellom flere datasett
-    finne felles grunnstruktur i datasettene
-    utnytte flere kilder i prediksjon og styring av prosesser
Denne typen studier vil også innebære utvikling av bedre teknikker for presentasjon av resultatene, noe som er helt nødvendig for effektiv kommunikasjon mellom bruker og dataanalytiker.

Bruksområder
Metodene som utvikles vil typisk kunne brukes til
-    bedre utnyttelse av råvarer
-    mindre svinn
-    mindre variasjon i en produksjonsprosess
-    mer miljøvennlig produksjon
-    bedre metoder for effektiv produktutvikling av for eksempel mat for bedre helse
Programmet vil jobbe nært med flere av de andre forskningsprogrammene ved Nofima Mat, og hente data som gir muligheter og utfordringer innen metodeutvikling fra praktiske problemstillinger som vi allerede jobber med.

None Copyright: PhotoDisc

Aktuelle saker