Prosjekt

Bruk av alternative forbehandlingsteknikker ved pakking av spiseferdige sjømatprodukter i modifisert atmosfære (MA)

Nøkkeldata

Startdato 1. juni 2008
Sluttdato 31. desember 2009
Finansiert av Stiftelsen Norconserv
I samarbeid med Finny Sirevaag AS, Reimes Rekefabrikk AS og Sandanger AS

Formålet med prosjektet er å modernisere tradisjonelle sjømatprodukter som reker i lake og fiskekaker. Dette skal gjøres ved å bruke lette konserveringsteknikker som modifisert atmosfære (MA) kombinert med alternative forbehandlingsteknikker som soluble gas stabilisation (SGS) og organiske syrer (laktat og acetat). Det er også en målsetning i prosjektet å ta i bruk real-time PCR metodikk til å bestemme mengden av spesifikke problembakterier i produktene. Målorganisme vil være Listeria monocytogenes.

Økt ferskhetspreg

Vakuumpakkede og/eller forlakede produkter oppfattes generelt av forbrukeren som å ha et "mindre ferskt preg" sammenlignet med kjølte produkter pakket i modifisert atmosfære. Samtidig som MAP medfører et "ferskere" preg vil dette gå på bekostning av kortere holdbarhetstid, større krav til ubrutt kjølekjede og generelt større risiko for framvekst av sykdomsbakterier. Det er derfor et behov for å sørge for økt matsikkerhet mht denne type produkter, ut over den effekt tradisjonell modifisert atmosfære pakking alene kan tilby. I denne sammenheng kan SGS og tilsats av organiske syrer være en aktuell bidragsyter.

Produktet "reker i lake" er under modernisering. I dette prosjektet testes kvalitet og holdbarhet når reker pakkes i ny emballasje og i modifisert atmosfære Copyright: Nofima

Produktet "reker i lake" er under modernisering. I dette prosjektet testes kvalitet og holdbarhet når reker pakkes i ny emballasje og i modifisert atmosfære