Prosjekt

Dielectric Heat

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2006
Sluttdato 31. desember 2009
Finansiert av Norges Forskningsråd, KMB-prosjekt
I samarbeid med Nortura/Gilde AS, Domstein Enghav Haugesund AS

Målet er å utvikle nye ferdigretter med økt kvalitet ved å kombinere mikrobølgeteknologi med andre lette konserveringsmetoder som vakuumpakking eller modifisert atmosfærepakking.

"Preservation of muscle foods with dielectric heat and atmospheres"


Forbrukerundersøkelser, prosess- og produktutvikling

Mikrobølgeenergien fordeles ikke jevnt i ovnen og heller ikke jevnt i maten. Dette er en av de største utfordringene ved mikrobølgeoppvarming. Oppvarmingen kan imidlertid gjøres jevnere ved at maten blir gitt en gunstig geometri og roteres i ovnen.

Nye emballasjetyper

Det gjennomføres forsøk med flere emballasjetyper som er spesialdesignet for mikrobølgeoppvarming. Disse nyhetene gir større muligheter til å utnytte mikrobølger både i industriell produksjon og til gjenoppvarming av mat. En av hovedutfordringene ved mikrobølger er fremdeles å oppnå jevn oppvarming av maten.

Dokumentasjon er et hovedmål

Selve dokumentasjonen av sikker og jevn varmebehandling er mer komplisert enn ved andre varmebehandlinger, da termometre av metall ikke kan benyttes i mikrobølgeovnene og temperaturfordelingen er så uforutsigbar. Dokumentasjonen blir derfor utarbeidet gjennom en kombinasjon av biologiske Tid-Temperatur Integratorer (TTI ), Infrarødt (IR)-kamera, og optiske temperaturfølere. TTI'ene er vanligvis enten bakterieceller eller enzymer.

Doktorgradsstipendiat

Prosjektet har ansatt en doktorgradsstipendiat (PhD), Solja Grönqvist, fra 6.nov. 2006 - 6. nov. 2010. Stipendet er formelt knyttet til Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg. Fokus er validering av varmeprosesser med mikrobølgeoppvarming.

Stipendiat Sonja Grönqvist undersøker varmetoleranse av sykdomsbakterien Listeria monocytogenes innbakt i små alginatkuler. Alginatkuler kan plasseres i maten som varmebehandles og gjenspeiler hvor godt varmen spres i maten. Copyright: Nofima

Stipendiat Sonja Grönqvist undersøker varmetoleranse av sykdomsbakterien Listeria monocytogenes innbakt i små alginatkuler. Alginatkuler kan plasseres i maten som varmebehandles og gjenspeiler hvor godt varmen spres i maten.

Kontaktperson

Kontaktperson