Prosjekt

Innovative use of bioactive marine ingredients as a strategy to sustain growth and health of Atlantic salmon and to improve flesh quality

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2009
Sluttdato 31. desember 2012

Formålet med dette prosjektet er å identifisere bioaktive marine forbindelser av betydning for vekst, helse og kvalitet av fisk fôret med planteproteinrike dietter, og derigjennom fremme utvikling av optimalt sammensatte fôr til oppdrettet fisk og helsebringende sjømat til konsument.

Nofima vil utvikle metoder for separasjon og oppskalering av spesifikke vekstfremmende komponenter og kartlegge bioaktive funksjoner av disse i fôringsforsøk med laks.

Effekter på vekst, helse og muskelkvalitet, samt fysiologiske effekter av lavmolekylære peptider og vannløselige komponenter på fordøyelse og absorbsjon av næringsstoffer i tarm vil bli kartlagt.

Kontaktperson