Prosjekt

Marine biprodukt i fôr til torsk

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2004
Sluttdato 30. desember 2006

Anvendelse av askerike marine biprodukter fra krabbe, fiskebein, skjell og laksebein, er i fôr til torsk vist å gi økt fôrinntak og tilvekst uten å påvirke fôrfaktor med mindre askeinnholdet i fôret overstiger 15-20%, avhengig av type og sammensetting av det aktuelle bipodukt.

Resultatene åpner mulighet for bedre utnyttelse av avskjær og biprodukter i torskeoppdrett.

Fiskebein representerer en svært god ernæringsmessig ressurs, mens andre biprodukter kan ha begrensninger som høyt innhold av Ca, kitin, m.m.

Det jobbes med å kartlegge årsaker til det positive produksjonsresultatet i torsk ut fra torskens naturlige biologiske forutsetninger for nedbrytning av skall og beinstrukturer, samt med fokus på fôrets totale sammensetting.

Kontaktperson

Kontaktperson