Prosjekt

Flere hemoglobintyper gir torsken bedre tilpasningsevne

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2006
Sluttdato 31. desember 2009

Atlantisk torsk lever i arktiske og tempererte farvann med store variasjoner i temperatur, pH og oksygentilgang. Torsken synes å ha tilpasset seg de varierende hydrografiske forhold ved å danne flere funksjonelt forskjellige hemoglobinvarianter.

Hemoglobinet i de røde blodlegemene tar opp oksygen i fiskens gjeller for videre transport til de ulike organene.

Temperaturen i havet påvirker både mengde tilgjengelig oksygen, hemoglobinets evne til å binde oksygen, og fiskens oksygenforbrenning. Skrei har derfor en annen hemoglobintype enn kysttorsken lenger sør, og laboratorieforsøk har vist at torsk velger sitt optimale temperaturområde basert på hemoglobintypen.

Hemoglobin er sammensatt av fire jernholdige proteiner som omfatter to α-globiner og to β-globiner. I motsetning til bl.a. oss mennesker har torsken to forskjellige typer av både α-globin (α1 og α2) og β-globin (β1 og β2). Ved å undersøke torskens globingener har vi dessuten funnet forskjellige genvarianter.

I et forskningsrådsfinansiert prosjekt kartlegger vi nå forekomsten av de ulike genetiske variantene av hemoglobin i torskens utbredelsesområde. Dessuten undersøker vi hvordan forandringer i globinstrukturen påvirker hemoglobinets evne til å binde oksygen i fysiologiske respirasjonsstudier og ved bruk av bioinformatikk.

Aktuelle saker

  • Torskens gåte er løst

    29. desember 2008

    Den globale oppvarmingen fører til høyere vanntemperaturer, som igjen påvirker torskens evne til å ta opp oksygen. Torsken i frie havområder vil derfor søke seg nordover til kaldere farvann. Konsekvensen blir at fisken forsvinner fra viktige fangstområder, slik vi allerede ser i Nordsjøen.