Prosjekt

Industrirøntgen

Røntgen og deformitetsdiagnostikk av kommersielt produsert fisk

Nøkkeldata

Oppdragsgiver Fôrindustri og produsenter

Dette er et tilbud om undersøkelse av oppdrettsfisk med hensyn på skjelettdeformiteter.

Vi bruker høykvalitets røntgenutstyr og programvare spesielt laget for røntgen av fisk. Dette er anvendelig for industrien i forbindelse med for eksempel utprøving av nytt fôr eller nye anlegg, siden gode røntgenbilder gir mye bedre inntrykk av hvilke deformiteter som finnes i fisken enn ekstern vurdering.

Vi kan ta imot fisk fra startfôring til slaktestørrelse, fra inn- og utland, og undersøkelsene kan suppleres med laboratorieundersøkelser som for eksempel mineralanalyser av samme fiskemateriale.

 

None

Forskningsområde

Forskningsområde