Prosjekt

InnovaFish

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2008
Sluttdato 31. desember 2010
Finansiert av Norges Forskningsråd, Stiftelsen Norconserv AS, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Fondet for Landbruksprodukter.
I samarbeid med Nofima Marin, Nofima Mat, Nofima Norconserv, Gastronomisk Institutt AS, Svenske Landbruks Universitetet (SLU), Aker Seafood Båtsfjord AS, White Fish Qualitech AS, Aker Seafoods Båtsfjord AS, Domstein Enghav Haugesund AS, Mic Vac AB (SE), Bama Industri AS, FMC Food Tech (SE), Måltidets Hus AS, Sodexho AS, Medirest Norge AS.

Målet for dette prosjekt er å stimulere forbruket av fisk og grønnsaker i storkjøkkensektoren gjennom utvikling av nye og attraktive fiskeretter. Dette skal oppnås ved bruk av ny prosesserings- og pakketeknologi anvendt på sunne og næringsrike fiskeslag som laks, torsk og sei.

"Innovative and attractive fish dishes"

 

Forbrukerundersøkelser, prosess- og produktutvikling

Det er lagt spesiell vekt på utvikling av attraktive retter og kartlegging av sluttforbrukers preferanser. Det skal gjøres fokus test undersøkelser i begynnelsen av prosjektet som skal følges opp i prosjektperioden.

Bruk av lavprisede arter og ny teknologi

Det vil bli satt spesielt fokus på utnytting av lavprisede arter (sei) og lavprisede produkter fra fiskeproduksjon (biter og avskjær). Ny teknologi som skal benyttes er liming av biter til porsjonsstykker, lakebehandling og behandling med antioksidanter. For å øke distribusjonsgraden skal det anvendes kvalitetsforbedrende forbehandlinger på fersk og frosset fiskeråstoff og en skal undersøke kjølt og frossen distribusjon av ferdigrettene. Foruten sous vide varmebehandling skal produktene pakkes for innovativ mikrobølgeoppvarming. Kvaliteten skal måles v.h.a. mikrobiologiske, kjemiske og sensoriske analyser.

Måltider med fisk og grønnsaker

Fiskeråstoffet skal porsjonspakkes sammen med grønnsaker og evt. andre ingredienser og optimale varmebehandlinger skal gjennomføres. I sluttfasen av prosjektet skal rettene prøves ut i kantinesammenheng, bl.a. i Måltidets Hus.

Doktorgradsarbeid

Elisabeth Young Abrahamsen er ansatt som doktorgradsstipendiat på prosjektet. PhD programmet er knyttet til UMB på Ås, men det praktiske arbeidet gjennomføres ved Nofima Norconserv. Hovedfokus skal være proteinkjemi, ved varmebehandling av fiskeråstoff.

Fisk regnes som sunn og næringsrik mat. I dette prosjektet skal det utvikles attraktive fiskeretter til storkjøkkensektoren Copyright: Nofima

Fisk regnes som sunn og næringsrik mat. I dette prosjektet skal det utvikles attraktive fiskeretter til storkjøkkensektoren

Aktuelle saker

Kontaktperson

Kontaktperson