Prosjekt

Traceability of fish products

ISO/TC 234 working group on Traceability of fish products

Nøkkeldata

Startdato 15. januar 2009
Sluttdato 15. januar 2012

Nofima leder og deltar i ISO-arbeidet (International Standards Organization) for å lage standarder på sporbarhet for fisk. Det planlegges i utgangspunktet å lage en standard for villfanget fisk og en for oppdrettsfisk; og evt. andre standarder for sjømat (f.eks skalldyr) senere.

Første utkast av de nye ISO-standardene vil være basert på de europeiske standardene "CWA 14659 Traceability of fishery products - Specification of information to be recorded in farmed fish distribution chains" og "CWA 14660 Traceability of fishery products - Specification on the information to be recorded in captured fish distribution chains" som ble utviklet i TraceFish prosjektet, også ledet av Nofima (da Fiskeriforskning).

Dette arbeidet kan ha betydning for matvaretrygghet, merkevarebygging, bærekraftighet og svart fiske (IUU catch - Illegal Unregulated and Unreported fishing).

Tidligere har Nofima deltatt i arbeidet med ISO standarden ISO22005:2007 ‘Traceability in the feed and food chain -General principles and basic requirements for system design and implementation'.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Prosjektleder

Forskningsområde

Forskningsområde

Prosjektleder