Prosjekt

SafeCheese

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2007
Sluttdato 31. desember 2010
Oppdragsgiver EU
I samarbeid med Consorzio Del Formaggio Parmigiano-Reggiano, Food Processing Faraday partnership, Norsk Gardsost og 7 andre internasjonale partnere fra Frankrike, Hellas, Italia, Spania, Storbritannia og Tyrkia.

Prosjektets mål er å få økt kunnskap om bakterier i ost laget av upasteurisert melk. Videre er det et mål å utvikle en beskyttende kultur av melkesyrebakterier. Kulturen skal hemme veksten av sykdomsfremkallende bakterier og ikke påvirke smak eller tekstur i osten.

 

Trygge og gode oster
I dag er det tusenvis av små og mellomstore europeiske bedrifter som lager ost av upasteurisert melk. Slike oster er populære blant forbrukerne, og mange av produsentene hevder at smaken ikke blir den samme med pasteurisert melk. Osteprodusentene må følge EU-regler om matvaretrygghet og prosjektet skal bidra med økt kunnskap for å møte kravene fra myndigheter og forbrukere.

I prosjektet er det samlet inn ost fra alle deltakerne. Det er sjekket om ostene inneholder bakterier som hemmer veksten av sykdomsfremkallende bakterier. De hemmende bakteriene er videre isolert og brukt i pilotproduksjon av ost.

Videre i prosjektet skal de hemmede bakteriene distribueres til mange osteprodusenter for å testes i egen produksjon.

Kunnskapen fra prosjektet skal formidles til mange små osteprodusenter over hele Europa og det skal i 2009 arrangeres seminarer flere steder i Europa.

None

Aktuelle saker

  • Nyttige bakterier tar de farlige

    5. februar 2009

    Melkesyrebakterier fra råmelksost kan redusere vekst av sykdomsfremkallende bakterier som kan dukke opp i disse ostene.

Prosjektleder

Forskningsområde

Eksterne lenker

Forskningsområde

Prosjektleder

Eksterne lenker