Prosjekt

Ernæringsmessig kvalitet av kolmule

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2001
Sluttdato 31. desember 2003

Kolmule er et av de viktigste industriråstoff for kommersiell produksjon av fiskemel i Norge. I dette prosjektet ble det påvist at fordøyelighet og biotilgjengelighet av fosfor (P) i kolmulemel er så lav at laksesmolt (0+) utviklet klassiske tegn på P mangel i form av redusert vekst, økt fôrfaktor og redusert mineralisering i bein i den kritiske perioden rett etter utsett i sjøvann.

Det har vært antydet at fosforinnholdet i dagens energirike fôr kan være utilstrekkelig for å opprettholde normal vekst og skjelettutvikling i hurtigvoksende laks.

Resultatene fra kolmuleprosjektet indikerer et betydelig verdiskapningspotensiale i laksenæringen på kort sikt ved riktig diett tilsetningsnivå av fosfor (bedre vekst, fôrfaktor, skjelettutvikling), og på lang sikt ved utvikling og implementering av nye prosessteknologiske løsninger som kan bidra til økt utnyttelse av mineraler fra marint råstoff.

NFR Prosjekt 150097/120.

Kontaktperson

Kontaktperson