Prosjekt

Improved phosphorus (P) utilization of marine feed resources - Dietary impacts and optimal P nutrition in Atlantic salmon and Atlantic cod

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2006
Sluttdato 30. juni 2010

Separasjon og behandling av fiskebein med syre for å omdanne tungt løselig mineraler som fosfor til vannløselige fosfater, har i forsøk med laks medført økt P fordøyelighet, økt tilvekst og økt mineralinnhold i beinvev, tilsvarende resultat oppnådd med tilsetting av løselige fosforsalter i fôret.

Komparativ forskning omkring Ca og P opptak i tarm og regulering på vevsnivå i laks og torsk utvikles som grunnlag for utvikling av mer optimalt sammensatte Ca:P balanserte fôr.

Prosjektaktivitetene kan bidra til å fremme et etisk forsvarlig oppdrett ved å utvikle nye fôringredienser som gir større forutsigbarhet med hensyn til effekter på fiskehelse og redusert utvikling av produksjonslidelser som følge av utilstrekkelig tilgang på fosfor.

SIP Project 173499/I30.

Kontaktperson

Kontaktperson