Prosjekt

Availability of astaxanthin from Antarctic krill (Euphausia superba) meal in diets for Atlantic salmon (Salmo salar)

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2005
Sluttdato 30. desember 2006

I samarbeid med industriaktører og NIFES er det gjennomført fiskeforsøk for å studere utnyttelse av fett og pigment fra Antarktisk krill som aktuell ny fôrråvare.

Biotilgjengelighet av naturlig astaxanthin fra Antarktisk krill er lavere enn for syntetisk astaxanthin, men representerer likevel en betydelig tilleggsverdi av Antarktisk krill som fôrråvare.

Det ble funnet påvist at spisekvalitet av laks fôret med selv moderat innblanding av krillmel forbedres ved økt innhold av essensielle fettsyrer i muskel (EPA, DHA).

Kontaktperson

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde