Prosjekt

Improved pigment utilization by modification of marine oils

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2000
Sluttdato 31. desember 2003

Ensilasjeoljer med høyt nivå av FFA har gitt et positivt resultat mht pigmentering av laks, og målsetningen med dette prosjektet var derfor å identifisere aktive komponenter i delvis hydrolyserte fiskeoljer av betydning for utnyttelsen av astaxanthin.

Basert på en enzymatisk/kjemisk prosess ble det fremstilt fôroljer med økte nivå av henholdsvis frie fettsyrer, og mono- og diacylglycerol i forsøksoljene.

I kontrollerte fôringsforsøk med laks ble oljene testet ut og vurdert med hensyn på fôrinntak, tilvekst, fôrutnyttelse og pigmentering.

I forsøket ble det ikke oppnådd økt pigmentering basert på de oljevarianter som ble testet.

NRC Project 137655/120.

Kontaktperson

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde