Prosjekt

Fra proteom til funksjon

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2005
Sluttdato 31. desember 2008
Oppdragsgiver Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
I samarbeid med Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) og Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) , samt internasjonalt samarbeid med DTU og KU i Danmark, Teagasc i Irland, INRA i Frankrike og USMARC i USA.

Prosjektets mål er å øke forståelsen av behandlings- og prosesseringsbetingelser som fører til forbedret/stabil kvalitet av sluttprodukter.

Strategisk instituttprogram

 

Prosjektet er delt inn i følgende delprosjekter:

 • Undersøkelse av arv og miljø i forhold til kjøttkvalitet, samt utvikling av analyseverktøy for proteomanalyser
 • Undersøkelse av arv og miljø i forhold til muskelstruktur
 • Effekt av elektrisk stimulering og avliving på kjøttkvalitet også målt ved proteomanalyser og strukturendringer som er viktig for mørhetsutvikling
 • Effekt av varmebehandling av kjøtt på denaturering av protein, strukturendringer og vannaktivitet
 • Genetisk og miljømessig påvirkning av hveteproteiner som er viktige for god bakekvalitet
 • Identifikasjon av proteiner som er assosiert med potensielt helsefremmende komponenter i cerealer

Proteinenes påvirkningskraft
Råvarenes proteinsammensetning påvirker både funksjonelle egenskaper og sluttproduktkvalitet. Dette er en utfordring for både cereal- og kjøttbransjen - og det trengs mer kunnskap om årsakene og mulighetene til å styre denne variasjonen. Mørhet og saftighet er viktige kvalitetsegenskaper for kjøttindustrien, mens gode bakeegenskaper er viktig for cerealbransjen.

Nofima Mat benytter blant annet proteomanalyser (en metode for å studere mange proteiner i en råvare samtidig) for å undersøke effekten av genetikk og miljø/prosessering på proteinsammensetning og struktur, og hvordan disse påvirker sluttproduktkvaliteten.

Det er identifisert flere potensielle proteinmarkører for mørhet, og man ser klare endringer i proteomet i den første fasen av mørningen. Resultatene viser at en rekke metabolske enzymer, stressproteiner og andre proteiner øker i mengde de første timene etter slakting. Det er også funnet indikasjoner på at en økning i proteinkonsentrasjon kan skyldes ny-syntese av protein etter slakting.

Histokjemiske metoder (immuno- og fargeteknikker) kombineres med FTIR-spektroskopi og vi utvikler metoder for analyse av data fra proteomanalyser. Det er utviklet nye dataanalyseverktøy for proteomdata. Metoden går ut på å analysere 2-DE bildene på pixel¬nivå i stedet for ved å beregne spotvolum og sammenligne dette. Med den nye metoden kan man finne forskjeller i proteinuttrykk selv i sterkt overlappende spot som varierer forskjellig fra hverandre. Vi kan også påvise forskjeller i randsonen av sterkt mettede proteinspot.

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Prosjektleder

 • Kristin Hollung

  Forskningssjef, Mat og Helse

  Tlf: +47 64970142

  Mobil: +47 959 70 682

Prosjektleder