Prosjekt

MoniQA

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2007
Sluttdato 31. desember 2012
Oppdragsgiver EU
I samarbeid med Nofima er eneste norske representant i forskernettverket, som består av 32 andre forskningsinstitusjoner, universitet og bedrifter fra Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Italia, Hellas, Nederland, Polen, Spania, Storbritannia, Tyrkia, Tyskland og Ungarn samt Canada, Egypt, Indonesia, Israel, Kina, New Zeeland og Vietnam

MoniQA (Monitoring and Quality Assurance) er et europeisk forskernettverk. Forskerne skal arbeide med å harmonisere analysemetoder for å kunne sikre kvalitet og mattrygghet i hele matens verdikjede. Utgangspunktet for prosjektet er at det foreløpig ikke finnes noen standardiserte metoder eller felles retningslinjer.

Forskere fra 20 land samarbeider i MoniQA-nettverket for å harmonisere de globale strategiene for overvåking og kontroll av kvalitet og sikkerhet i næringsmiddelkjeden.

En globalisert økonomi har ført til en rask opptrapping av verdenshandelen med en rekke næringsmidler og matvareprodukter. Fornøyde forbrukere og helse er av største viktighet. Det å kunne sikre at matvarene er trygge og er av høy kvalitet, fordrer effektive og pålitelige verktøy og metoder for næringsmiddelanalyse og -kontroll. MoniQA NoE integrerer nøkkelorganisasjoner fra hele verden for å finne akseptable løsninger for alle interessenter, inkludert forbrukerne, matvareprodusentene, matforskningsinstituttene og tilsynsorganene.

Medlemmene i nettverket undersøker mekanismer for å koordinere og slå sammen forskningsaktiviteter, personell og infrastruktur med tanke på å oppnå en synergieffekt. De resulterende harmoniserte, analytiske strategiene og metodene, databasene og opplæringsmodulene vil gå utover nettverkets grenser, til samarbeidspartnere og involverte interessenter. Både næringsmiddelindustrien og små og mellomstore bedrifter vil kunne dra nytte av harmoniserte analysemetoder og -teknologier, og det samme kan forbrukerne.

MoniQA vil spille en viktig rolle i europeisk og global forskning på matvarekvalitet og -sikkerhet ved å skape et virtuelt laboratorium for felles forskning, opplæring, videreformidling og mobilitetsprogrammer. Dette vil muliggjøre deling av data og kunnskap, noe som åpner for en harmonisering av standardene og ytelseskvaliteten av de analysemetodene for overvåking og kontroll av matvarekvalitet og -sikkerhet.

En aktivitetsintegrering vil forenkle delt tilgang til verdens beste forskningsfasiliteter, teknologiske plattformer, databaser, analyseverktøy og kunnskap. Felles forskning rettes både mot de mest prekære sakene for å imøtekomme retningslinjer for matvarekvalitet og -sikkerhet, og mot forbrukernes interesser. Nettverket vil utvikle felles strategier for harmonisering og godkjenning av påvisningsmetoder og -teknologier i matvareproduksjonen og utvide dette til å gjelde hele næringsmiddelkjeden.

Internasjonal matvarehandel bidrar til å fremme økonomisk utvikling, men skaper samtidig risikomomenter. Sammensatte næringsmiddelkjeder fordrer nå harmoniserte standarder når det gjelder analysemetoder og -teknologier, med tanke på å sikre kvalitet og sikkerhet i matvareproduksjonen og næringsmiddelkjeden på verdensbasis. MoniQA-nettverket finansieres av EU-kommisjonen og er en del av EUs 6. rammeprogram som et svar på dagens verdensomspennende utfordring med hensyn til matvarekvalitet og -sikkerhet.

År 1 - orientering

Kartlegge ressurser
Vurdere beste praksis
Opprette interessentgrupper
Utforme databaser

År 2 - strukturering

Konsepter for ressursdeling
Lansere databaser
Strategier for bærekraftighet
Konsepter for felles utdanning

År 3 - justering

Innføre ressursdeling
Bruke databaser
Mobilisert personell
Delt kunnskap

År 4+ - harmonisering

Bærekraftig nettverk
Harmoniserte metoder og standarder
Bekreftelse for interessenter

 

Mål og aktiviteter for MoniQA

Integreringsmål
Unngå en fragmentering av forskningsaktivitetene ved å koordinere og slå sammen forskningsporteføljer når det gjelder infrastruktur, personell og felles økonomiske modeller for slik å oppnå et bærekraftig nettverk.

Felles forskningsmål
Utvikle kollektiv kunnskap om nettverket ved å lage felles verktøy, f.eks. retningslinjer for harmonisering av påvisningsmetoder og -teknologier, god praksis for sporbarhet, databaser for vurdering av matvarekvalitet og -sikkerhet samt de sosioøkonomiske virkningene av nye forskrifter fra EU vedrørende matvarekvalitet og -sikkerhet.

Mål med utvidelse av nettverket
Fremme resultater nettverket har oppnådd, til utvalgte interessentgrupper, i tillegg til å forenkle og fostre en kultur for utveksling og tilegning av kunnskap i nettverket gjennom utdanningsprogrammer og kurs.

Styringsmål
Opprette en effektiv styringsstruktur med uavhengig kvalitetsvurdering som kan gjennomføres uavhengig av den finansielle støtten fra EU-kommisjonen.

Integreringsaktiviteter
Arbeidspakke 1: koordinere og slå sammen infrastruktur for forskning
Arbeidspakke 2: utveksling og mobilisering av personell
Arbeidspakke 3: oppnå et bærekraftig nettverk

Aktiviteter for felles forskning
Arbeidspakke 4: harmonisering og standardisering av analysemetoder
Arbeidspakke 5: avanserte prosesser og IKT-teknologier
Arbeidspakke 6: utvikling av database for farer for matvaresikkerhet
Arbeidspakke 7: sosioøkonomisk virkning og kostnadseffektivitet

Aktiviteter for utvidelse av nettverk
Arbeidspakke 8: videreformidling og kunnskapsstyring
Arbeidspakke 9: felles utdannelsesprogrammer og opplæringsverktøy

Styringsaktiviteter
Arbeidspakke 10: styring av konsortiumaktiviteter

 

Programledere

Integrering
VTT - TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND
Vuorimiehentie 3, SF-02044 Espoo, Finland
Maria Saarela


Utvidelse av nettverk
Q-Plan - INTERNATIONAL QUALITY AND ENVIRONMENT SERVICES S.A.
15 Messogion Avenue, GR-11526 Aten, Hellas
Dimitris Papageorgiou


Felles forskning
CSL - CENTRAL SCIENCE LABORATORY
Sand Hutton, GB-Y041 1LZ York, Storbritannia
Martin Rose


Styring
ICC - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CEREAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
Marxergasse 2, AU-1030 Wien, Østerrike
Roland Poms


Koordinator
Roland Ernest Poms, ICC
roland.poms@icc.or.at
Tlf. +43 1 707 7202-0

Prosjektleder
Marcella Gross, ICC
marcella.gross@icc.or.at
Tlf. +43 1 707 7202-0

Økonomisjef
Stephen Webb, RTDS
webb@rtd-services.com
Tlf. +43 323 1000-10

 

MoniQA-partnere

Koordinator
Roland Ernest Poms, ICC
roland.poms@icc.or.at
Tlf. +43 1 707 7202-0

Prosjektleder
Marcella Gross, ICC
marcella.gross@icc.or.at
Tlf. +43 1 707 7202-0

Økonomisjef
Stephen Webb, RTDS
webb@rtd-services.com
Tlf. +43 323 1000-10

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

Relaterte prosjekt

Eksterne lenker

Kontaktperson

Relaterte prosjekt

Eksterne lenker