Prosjekt

REDUXDO

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2008
Sluttdato 31. desember 2010
Oppdragsgiver EU
I samarbeid med HERI, Food Processing Faraday Partnership og 7 andre internasjonale partnere fra Storbritannia, Romania, Estland og Spania.

Prosjektets mål er å utvikle en teknikk som kan redusere svinn ved utkjevling, utstansing og kutting av deiger i bakeriindustrien med 25%. Dette gjelder spesielt for laminerte deiger som pai bunner, pai lokk og enkelte typer kjeks. Målet er at svinn på linjen skal reduseres til under 5%.

I dag produseres runde kjeks, paier og wienerbrød ved at det stanses ut en runding av deigen. Sirklene kan ikke stanses tett i tett fordi det da blir vanskelig å håndtere det som blir igjen. Dermed går ganske mye deig enten tilbake i utgangsdeigen eller som svinn. Ved mange rulleringer av overskuddsdeig vil kvaliteten på deigen forringes. Teknikken som skal utvikles i prosjektet skal hindre at svinn oppstår i disse prosessene.

Nofima Mat er sentralt inne i prosjektet med å karakterisere deiger vha rheologiske analyser og vil ha prototypen av maskinen stående i vårt forsøksbakeri for optimalisering og uttesting på ulike deigtyper.

 

 

Pai Copyright: Melk.no

Pai

Kontaktperson

Forskningsområde

Relaterte prosjekt

Kontaktperson

Forskningsområde

Relaterte prosjekt