Prosjekt

SEAFOODplus

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2005
Sluttdato 31. desember 2008
Oppdragsgiver EU
I samarbeid med Sintef, Universitetet i Tromsø, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet, Møre Research, AGA Halibut AS, Fjord Seafood ASA, Trace Tracker Innovation AS og 62 ulike utenlandske institusjoner og bedrifter. Følgende øvrige land deltar: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Irland, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Ungarn samt Canada.

Målet med SEAFOODplus, som er et gigantisk prosjekt inndelt i seks hovedforskningområder og 20 delprosjekt, er å redusere helseproblemer og forebygge sykdommer gjennom forskning på og utvikling av helsefremmede og trygg sjømat. Her inngår også å utvikle miljøvennlige og etisk forsvarlige produksjonsmetoder.

Kvalitet i alle ledd
Nofima Marin er nest største partner i prosjektet, og leder havbruks- og produktkvalitetdelen av programmet. De er involvert i 8 av 20 delprosjekter, og har ansvar for å se på etisk produksjon av oppdrettsfisk, forbrukerundersøkelser, sjømatkvalitet og sporbar informasjon om hvor og hvordan produktet er produsert.

Holdbarhet og harskning
Nofima Mat er involvert i "Lipidtext", ett av de 20 delprosjektene. Hensikten med Lipidtext er å finne årsaker til harskning (lipidoksidasjon) og bløt tekstur i sjømat, samt å senke hastigheten på harskning. Til dette er det utviklet modeller for pH, temperatur og kjemiske parametere, og Nofima Mats kompetanse er i første rekke knyttet til forsøksdesign og dataanalyse. Vi har blant annet kommet frem til at temperatur er en viktig faktor i forhold til harskning.

 

None

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Tormod Næs

    Seniorforsker

    Tlf: +47 64970165

    Mobil: +47 913 52 032

Kontaktperson

Eksterne lenker