Prosjekt

SporeSpir

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2007
Sluttdato 31. desember 2010
I samarbeid med Norges Veterinærhøgskole (Prosjektleder), Forsvarets Forskningsinstitutt. Samarbeid med industripartnere: Rieber & Søn AS, Fjordland AS, Fjordkjøkken AS, Tine Norske Meierier.

Målet for dette prosjektet ar å finne fram til prosesser som sterkt kan redusere sporedannende bakterier i lett varmebehandlede (< 98 °C) matvarer.

 

"Reduction/elimination of spore forming bacteria in lightly heat treated foods"

Dette innebærer både kartlegging av egenskaper hos potensielt patogene sporedannere (Clostridium og Bacillus spp.), identifisering av gener som kontrollerer germineringsprosessen, og omsetning av kunnskapen til praktisk nytte for næringsmiddelindustrien. Prosjektleder er prof. Per Einar Granum, NVH.

Dobbel varmebehandling

Varme er kjent for å kunne utløse germinering. Dersom man får sporer til å germinere før varmebehandlingen, blir de varmelabile og kan drepes ved oppvarming til over 70-80 °C. Dette vil skje ved dobbelt varmebehandling (Tyndallisering), en eldre industriell prosess som er lite brukt. Potensialet for kontroll av sporer i prosessen har ikke blitt fullt utviklet. Utnyttelse av denne prosessen vil stå sentralt i prosjektets mål. Vi vil benytte en kjent blanding av ti ulike sporedannere til å optimalisere en prosess som kan benyttes av næringsmiddelindustrien.

Spiring av sporer

Videre er det også nødvendig å øke kunnskapen om germinanter (stoffer som utløser germinering) for å få optimal effekt av prosessen. Vi ønsker å finne fram til egnede germinanter som eventuelt kunne benyttes direkte til å indusere germinering før varmebehandling. Noen aminosyrer er germinanter og vil være mulige å bruke i næringsmidler.

Doktorgradsarbeid

Irene Stranden Løvdal er ansatt som doktorgradsstipendiat på prosjektet, med tilknytting til NVH og arbeidssted Nofima Norconserv. Hovedfokus i PhD programmet er undersøkelser av aktivering og spiring av Bacillus sporer.

PhD student Irene Stranden Løvdal prøver ut forskjellige germinatorer for å få Bacillus sporer til å spire og vokse hurtigere. Copyright: Nofima

PhD student Irene Stranden Løvdal prøver ut forskjellige germinatorer for å få Bacillus sporer til å spire og vokse hurtigere.

Bacillus sporer som har startet spiringsprosessen blir mørke I mikroskopet. De mørke sporene er mye lettere å drepe med varme enn de lysnede sporene. Copyright: Nofima

Bacillus sporer som har startet spiringsprosessen blir mørke I mikroskopet. De mørke sporene er mye lettere å drepe med varme enn de lysnede sporene.

Aktuelle saker

  • Fjerner sporene

    7. juli 2011

    For ferdigmat er sporedannende bakterier en av de største mikrobielle utfordringene for mattryggheten. En enkel varmebehandling på 70-80 grader kan faktisk fremme veksten av enkelte bakterier. Kan dobbel varmebehandling av ferdigmat øke sikkerheten?

  • En spire til bekymring 2. januar 2009

Kontaktperson