Prosjekt

Automatisert fjerning av tykkfiskbein i hvitfisk

Nøkkeldata

Startdato 28. februar 2001
Sluttdato 30. juni 2003
Finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) (25%), Innovasjon Norge (25%) og Marel (50%)
I samarbeid med Marel Hf, Carnitech, Norut IT og Sintef Elektronikk og kybernetikk

I dette prosjektet har målet vært å utvikle en maskin for å plukke ut tykkfiskbeina, og en røntgenbasert maskin for å detektere gjenstående bein.

Trimmeoperasjonene på en filetlinje utgjør en stor del av det manuelle arbeidet som utføres. Derfor har det vært stor fokus på å kunne automatisere dette arbeidet.

I dette prosjektet har målet vært å utvikle en maskin for å plukke ut tykkfiskbeina, og en røntgenbasert maskin for å detektere gjenstående bein.

Ved prosjektets slutt var målsetningen om at 70% av filetene skulle være uten tykkfiskbein etter plukking, oppnådd.

Videre er røntgenteknologien utviklet slik at gjenstående bein kan detekteres, både tykkfiskbein og eventuellt andre bein.

I dag er både beinplukkemaskinen til Carnitech og røntgenmaskinen (SensorX) til Marel ferdige produkter som er tilgjengelig for fiskeindustrien.

Prosjektleder

Prosjektleder