Prosjekt

Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Nøkkeldata

Startdato 1. september 2009
Sluttdato 31. desember 2011
I samarbeid med Prosjektleder Filetforum laks: Kristian Prytz

Prosjektet tar sikte på å utvikle og videreutvikle online instrumentering for kvalitetssortering av laks og lakseprodukter.

Prosjektet kan deles i to hovedretninger;

  1. Måling av farge (inkludert blod og melaninflekker) og pigment i filet, og
  2. dokumentering av røntgenbasert beinkontroll i laksefileter.

Utfordringene som må løses er svært forskjellige og veien frem til en industriell løsning er variert.

Viktige delmål vil være å:

  • avdekke krav til romlig og spektral oppløsning for påvisning av blod og melanin.
  • formulere og teste hypoteser for fargeendringer i ferske og prosesserte fileter.
  • dokumentere at røntgenbasert beindeteksjon fungerer på laksefileter.
  • gi anbefalinger for automatisk trimming av bein i nakken på fileter.

 

 

None Foto: Karsten Heia
Copyright: Nofima

Prosjektleder

Finansiert av

Prosjektleder

Finansiert av