Prosjekt

Automatisk kvalitetskontroll av fiskefilét

Nøkkeldata

Startdato 30. juni 2006
Sluttdato 29. juni 2009

Prosjektet skal utvikle teknologiske løsninger for automatisk kvalitetskontroll av industrielt produserte fiskefiléter.

Kvalitet på fiskefilet er vanligvis bestemt på grunnlag av utseende (farge og defekter), tekstur, lukt og næringsmessig sammensetning. Ved industriell produksjon av fileter, er det en stor fordel å bestemme kvaliteten på et tidlig stadium i prosessen. Kvalitetskontroll på et tidlig stadium i produksjonslinja gir mulighet for bedre prosesstyring og sortering av råstoff til ulike typer produksjon.

Kvalitetskriterier som vil bli undersøkt i prosjektet er melaninflekker (i overflaten og dypere i muskelen), filetspalting og holdbarhet under lagring på is.

Det skal utvikles teknologiske løsninger for automatisk kvalitetskontroll av industrielt produserte fiskefileter. Utvikling av metoder og verktøy vil være basert på avbildende spektroskopi.

Det forventes at resultatene fra prosjektet vil ha stor nytteverdi for norsk fiskeforedlingsindustri. I prosjektperioden legges det også vekt på å holde kontakt med utstyrsleverandører med hensyn til fremtidig kommersialisering av resultatene.