Prosjekt

Barn og ungdoms preferanser og innflytelse i valg av fisk og fiskeprodukter

Nøkkeldata

Startdato 30. mars 2000
Sluttdato 29. november 2003
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
I samarbeid med Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Barn/ungdom analyseres ut i fra to ulike markedsperspektiver; som et eget primærmarked og som et innflytelsesmarked.

Resultatene fra denne studien vil bli videreført i en landsomfattende og mer representativ spørreskjemaundersøkelse hvor preferanser, holdninger, motiver og forbruksvariable til foresatte vil bli belyst i tillegg til barnas preferanser og holdninger. Samlet sett vil dette prosjektet bidra til å få frem oppdatert og relevant kunnskap om forbrukeratferd og markedstrender på et område som tidligere ikke er empirisk belyst.

Kontaktperson

  • Pirjo Honkanen

    Forskningssjef, Forbruker og marked

    Tlf: +47 77 62 90 37

Kontaktperson

Forskningsområde