Prosjekt

Bioaktive peptider i fiskeproteinhydrolysater

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2006
Sluttdato 30. desember 2007

Prosjektet stilte spørsmålet: Kan komponenter i rekeskall være gunstige for å redusere høyt blodtrykk?

Prosjektets mål er å

1) undersøke innhold av ACE-hemmere i rekehydrolysat, og spesifisere hvilke molekylvektfraksjoner som har et spesielt høyt innhold av slike hemmere.

2) etablere en metoder for å måle aktivitet av antioksidative peptider i fiskeproteinhydrolysater.

Peptider som hemmer aktiviteten til ACE (angiotensin-I-converting enzyme) kan bidra til å redusere høyt blodtrykk dersom de tilføres gjennom maten. En forutsetning for dette er at peptidene ikke blir nedbrutt, men tatt opp i tarmen og overført til kretsløpssystemet.

Vi har tidligere påvist høy aktivitet av ACE-hemmere i rekeproteinhydrolysater. Vi ønsker nå å bestemme hvilke molekylvektfraksjoner som har et høyt innhold av slik aktivitet.

Dersom det viser seg at høy aktivitet finnes i lavmolekylære fraksjoner, vil dette være interessant fordi små peptider kan bli tatt opp i tarmen. Dersom aktiviteten finnes i større peptider, kan det være interessant å undersøke om nedbrytning av disse med fordøyelsesenzymer kan gi korte peptider med like høy eller kanskje enda høyere aktivitet.

To testsystemer skal benyttes for å undersøke eventuelle antioksidative effekter av hydrolysatene: Den første metoden tar utgangspunkt i evnen til å hemme bleking av ί-karoten i en emulsjon av linolensyre. Den andre metoden tar utgangspunkt i måling av radikal-deaktiverende effekt ved at nedbrytningen av det stabile DPPH-radikalet måles.

Aktuelle saker

  • Kan redusere høyt blodtrykk

    12. mars 2007

    Innledende studier som Fiskeriforskning har gjort, viser at f.eks. skall og hoder fra norske reker trolig har et meget høyt innhold av proteinbiter som kan redusere høyt blodtrykk.

Forskningsområde

Forskningsområde